บันทึกการติดตั้ง Clam AntiVirus บน FreeBSD 5.4

ป้องกันไวรัสอย่างเด็ดขาดบน open source ด้วย Clam AntiVirus

สำหรับการติดตั้งจะติดตั้งผ่าน ports นะครับ ง่ายๆ เลยดังนี้

# cd /usr/ports/security/clamav
#make install clean
รอสักครู่.................................... หลังจากนั้น
#/usr/local/sbin/clamd ===> สั่งให้ clam เริ่มทำงาน
#/usr/local/bin/freshclam ===> สั่งให้ update ข้อมูลไวรัสของ clamav ใหม่
#/usr/local/bin/clamscan -i -r /path ที่ต้องการสแกน ===>อย่างงี้ก็ Scan ทั้งหมดแล้วก็แสดงเฉพาะ file ที่มีอาการ

ผลการสแกนของผมครับ ตัวอย่าง
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 53005
Scanned directories: 1
Scanned files: 0
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
I/O buffer size: 131072 bytes
Time: 1.168 sec (0 m 1 s)
www#

ปรากฎว่าไม่มีไวรัสครับ..จบแล้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมประสบการณ์ไอทีของหนุ่มเมืองแพร่ความเห็น (0)