บั้งไฟใช้พลังงานจากดินปืนในการขับเคลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้า นี่คือภูมิปัญญาของคนอิสาน นอกจากนั้นสารเคมีในดินปืนยังไปทำปฏิกิริยากับบรรยากาศทำให้เกิดเมฆฝนได้ เก่งไหมล่ะครับ 

ดินปืน คนอิสานเรียกว่า หมื่อ ประกอบด้วย ดินประสิว ( ขี้เจียหรือขี้เกีย ) กำมะถัน ( มาด ) ถ่านจากไม้มวลเบา นำมาคั่วให้เข้าเนื้อกันดีแล้วไปตำให้ละเอียด ส่วนผสมเป็นความลับของแต่ละคนไม่ค่อยได้ถ่ายทอด  นำไปอัดเข้าในกระบอกบั้งไฟให้แน่น สมัยก่อนใช้แรงคน ปัจจุบันใช้แม่แรงหลายตันอัดจึงแน่นมาก