สิ่งที่ได้จากการเรียนในวิชานี้คือได้รับวิธีการสร้างหุ่นละครและวิธีการจัดทำสื่อการเรียนการสอน CAI ได้รู้วิธีการใส่เสียงและการทำปุ่มสำหรับการใช้งานและการใช้Auto ware ในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับหุ่นละคร