ติดต่อ

  ติดต่อ

บทเรียนCAI

  CAI  

สิ่งที่ได้จากการเรียนในวิชานี้คือได้รับวิธีการสร้างหุ่นละครและวิธีการจัดทำสื่อการเรียนการสอน CAI ได้รู้วิธีการใส่เสียงและการทำปุ่มสำหรับการใช้งานและการใช้Auto ware ในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับหุ่นละคร

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 25506, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)