การฝึกงานวันที่ 25 เมษายน 2549

 

  • อบรม php เกี่ยวกับการติดต่อระหว่าง form html กับ php script
  • ทดลองเขียนฟอร์มการรับค่า ID เพื่อหาว่า ID ที่ต้องการนั้น เป็น ID ของใคร มีชื่อว่าอะไร
  • ทดลองเขียนฟอร์มการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database
  • หลักการทำงาน จะมีการเขียนฟอร์มรับค่าด้วยคำสั่ง html กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาใน ช่องของ textbox หลังจากนั้นคลิกปุ่ม submit แล้วปุ่ม submit จะทำการส่งค่าไปยัง php script ซึ่งจะทำงานตามที่เราเขียนโค้ด php ไว้ ในที่นี้ก็จะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล แล้วทำการค้นหา ID ว่าเป็น ID ใด แล้วแสดงผล ส่วนในเรื่องการเพิ่มข้อมูลก็จะทำการดู ID ชื่อ และนามสกุล และเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน field นั้น ๆ
  • การส่งค่าที่ใช้ในที่นี้เป็นการส่งค่าแบบ POST โดยใช้คำสั่ง $_POST
  • มีการเรียกใช้ไฟล์โดยใช้คำสั่ง Include คือ เขียน $host, $user, $pass, $database ไว้ในไฟล์หนึ่ง แล้วเรียกใช้จากอีกไฟล์หนึ่งด้วยคำสั่งนี้ <? Include "ชื่อไฟล์.php";  รายละเอียดต่างๆของไฟล์ ?> ซึ่งมีข้อดีคือ ไฟล์อื่น ๆ ก็สามารถเรียกใช้ได้ ทำให้ไม่ต้องกำหนดค่าใหม่ทุกครั้งที่จะทำการติดต่อกับ database และ เวลาที่ต้องการจะแก้ไข เพียงทำการแก้ไขไฟล์ที่เดียวเท่านั้น
  • ทำการเตรียม database ให้กับระบบ eoffice โดยไม่ต้องทำการ Install สามารถทำได้โดยการเตรียมพื้นที่ในส่วนของdatabase  eoffice และ ในส่วนของเว็บ directory ที่เราสร้างขึ้น

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ติดต่อ My SQL ด้วย php  โดยคุณ [email protected] ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/25/17/16/51/e25426

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)