การบำรุงรักษาดิสก์

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาดิสก์เบื้องต้น

๑.  เปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาทำให้ไดรฟ์ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
๒.  เลือกวิธีป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ดี  กระแสไฟฟ้าจะไปทั่วทั้งระบบรวมทั้งหัวอ่าน / บันทึก
๓.  ใช้วัสดุที่เหมาะสมติดตั้งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์  และต้องติดตั้งตามคำแนะนำของทางบริษัทผู้ผลิต
๔.  ทำการฟอร์แมตระดับต่ำในตำแหน่งและอุณหภูมิเดี่ยวกับสภาพของการนำไปใช้
๕.  ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เคียง  เนื่องจากควันบุหรี่จะทำให้อากาศมีความสกปรก
๖.  ต้องพาร์กหัวอ่าน / บันทึก  สิ่งที่เป็นภารกิจที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
๗.  การใช้โปรแกรม   Cache  มีส่วนช่วยยืดอายุฮาร์ดดิสก์ เพราะมีการลดเวลาการทำงานของฮาร์ด์ดิสก์
๘.  ให้ความสนใจหากมีเรื่องผิดปกติหรือสิ่งแปลกๆ  เพราะนอกจากจะก่อความรำคาญให้แล้วยังอาจเป็นเสียงเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบำรุงรักษาดิสก์เบื้องต้นความเห็น (0)