นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1

บุตระ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ ซึ่งเป็นคณบดีที่น่ารัก สวยที่สุด และจิตใจดีที่สุด สำหรับดิฉัน

**จากใจจริงค่ะ**

**ทำอย่างไรถึงก้าวไปจนถึงจุดนั้นได้  ก็เพราะด้วยความเมตตา กรุณา และความเอื้ออาทร ของท่าน รศ.มาลินี ที่ท่านนำเอกสารมาแจ้งให้ทราบ ถ้าไม่ได้เอกสารจากท่านก็ไม่รู้เรื่องว่าจะมี งานนเรศวรวิจัย โดยมีการนำเสนองานวิจัยสถาบัน  ***ดีใจมากค่ะ มากที่สุดที่ตนเองได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1***

แต่ว่าก็ได้รับความเมตตาจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนดา  เตชทรัพย์อมร ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการ ถ้าไม่มีท่านก็ไม่สามารถจะนำเสนอได้ค่ะ ซึ่งกว่าจะดำเนินการเสร็จท้อแล้ว ท้ออีก  จะถอนตัวก็หลาย ๆ ครั้ง ตอนแรกเลยกังวลใจมาก ไม่รู้จะนำเสนอเรื่องอะไร ซึ่งถ้าวิเคราะห์แล้ว มีหลายเรื่องมากคะ ที่ภาระงานของงานวิชาการปฏิบัติอยู่ สามารถจะทำเป็นวิจัยสถาบันได้  คิดไปคิดมา ได้ไอเดีย ของ การประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 2 ในเรื่อง ปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งเห็นว่ามีปัญหาอยู่ จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยเกื้อหนุนของคณะ**ขอโทษด้วยค่ะ  เนื่องจากต้องทำงานต่อ เอาเป็นว่า  เล่าให้ฟังวันละเล็กละน้อย เล่าหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรมาเล่าวันต่อไป   ติดตามเรื่องราวในคราวหน้าน่ะค่ะ  สำหรับสำนวนการเล่าในครั้งนี้ ถ้าพลาดพิงถึงใครก็ต้องขออภัยมาณ ที่นี้ ด้วยนะค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวชความเห็น (0)