บูรณาการกับตัวชี้วัด

CEO ตัวชี้วัด บูรณาการ

ได้รับเชิญจากจังหวัดให้เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการส่งออกในเช้าวันนี้  ว่าจังหวัดขอนแก่นต้องการการสนับสนุนประเด็นใดจากกรมส่งเสริมการส่งออก  ที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดว่าต้องมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ประเด็นที่ปรึกษาหารือ คือ  การผลักดันสินค้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  กับผ้าไหม และผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก สามารถสนับสนุนเรื่องความต้องการของลูกค้าจากประเทศต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการผลิตให้ตรงตามความต้องการและได้คุณภาพมาตรฐาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมการตตลาดและความรู้เกี่ยวกับการส่งออกให้ด้วย  พิจารณาดูแล้วกระทรวงโดยกรมต่างๆ  ยังไม่บูรณาการงานกันเท่าที่ควร  กับกลุ่มจังหวัด  มีลักษณะเป็นส่วนๆ ตามภารกิจของกรมเป็นหลัก  ตัวอย่างกรณีนี้  ต้องเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงอุตสาหกรรม  SMEs  จึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้  ภาคราชการยังทำงานแยกส่วนและซ้ำซ้อนกันมากต้องปรับวิธีคิดและการทำงานที่เรียกว่าแบบบูรณาการกันอย่างจริงจัง  เพราะทุกกรม กระทรวง  ก็มีเจตนาดีต่อการพัฒนาจังหวัดเช่นเดียวกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (7)

poopeh
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ดีใจจังที่มข.มีส่วนในการช่วยพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
ศิลา พันศิลา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ถ้าลดอัตตาของแต่ละหน่วยงานได้ คำว่าบูรณาการ จะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
PooPeh
IP: xxx.144.140.171
เขียนเมื่อ 
ที่ห้องเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานลงนามและมอบเอกสารที่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นได้ลงนามในการปฏิบัติราชการปี 2549 เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางรัฐบาลมอบหมายมาโดยมีทั้งหมด 15 ตัวชี้วัดครอบคุมทุกส่วนราชการและมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มตัวชี้วัดด้วยเป็นการรับรองการทำงานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของจังหวัดขอนแก่น
ออต
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เมื่อสองปีที่แล้วมีโอกาสร่วมงานการพัฒนาผ้าไหม โดยมุ่งเน้นการส่งออกและหาตลาดภายนอกประเทศสำหรับอุตสาหกรรมผ้าไหมขอนแก่นซึ่งมีศักยภาพในด้านการเติบโต โครงการนี้ดำเนนิการปีครั่งโดยการสนับสนุนทุนของ  JICA ทั้งงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดคือ  จังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่า  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น(ศาลาไหมไทย) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหรรมภาค5ขอนแก่น

ภาพรวมการดำเนนิงานของผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นดีมากนะครับ แต่เมื่อเสร็จสิ้นการอุดหนุน หน่วยงานของเราก็ไม่สานต่อ ถึงจะมีทุนสนับสนุนมากเพียงไรก้คงไม่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับ

ดังนั้นการวางเป้าหมายที่แน่นอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นสำคัญมากผู้ว่า CEO ควรติดตามและประเมินจริงจังไม่ใช่ทำโครงการไปวันวัน

ช่วย ๆ กันนะครับคนที่ได้ประโยชน์คือช่างทอผ้าชาวบ้านตาดำดำที่รอความช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทั้ง 3 ท่าน มข.มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาโดยตลอด  ตามนโยบายของท่านอธิการบดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจ.ขอนแก่น  ตัวชี้วัดในปีนี้ของจ.ขอนแก่น  น่าสนใจเพราะมีหลายตัวที่ต้องบูรณาการกันภายในจังหวัด  กลุ่มจังหวัดและกับกลุ่มกระทรวงจึงควรถือโอกาสทดลองทำ  เรียนรู้ และปรับปรุงให้ต่อเนื่องต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติทุกท่าน

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าไหม และผ้าย้อมสีธรรมชาติถ้าได้บูรณาการกันอย่างจริงจัง  ไม่ขาดช่วงและเปลี่ยนหน้าผู้รับผิดชอบแล้ว จะเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างมหาศาล  เพราะชาวบ้านมีฝีมือที่สามารถปรับแต่งคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อยู่แล้ว  คงต้องช่วยกันหลายฝ่ายครับ

ข๋อยเอง
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ทำอะไรก็ตามให้ถามคนที่อยู่ในพื้นที่( ชาวบ้าน )บ้างสิ่งไหนเขาต้องการมากที่สุดอย่าเอาแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนักบ้านเมืองจะแย่ และอีกอย่างขอนแก่นไม่ใช่เมืองเล็กๆ มีกิ่งอำเภอใหม่อีกกิ่งแล้วคุณๆทั้งหลายทราบหรือยัง มีกิ่งอำเภอใหม่ก็ขอให้พัฒนาให้ดีวางแผนงานดีๆให้เจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติเจริญๆ แต่อย่าได้ให้นักทุจริตเข้ามาหาประโยชน์เบียดบังภาษีของชาติเอาเปรียบเพื่อตนเอง อย่างนี้ไม่เอา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกฝ่ายช่วยสร้างเมืองขอนแก่นให้น่าอยู่ บริหารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขอให้ท่านเจริญๆ
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ  ส่วนราชการต้องคำนึงความคิดเห็นและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  ข้าราชการยุคใหม่ต้องยึดหลักประโยชน์ของประชาชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี