ขอรายงานสรุปผลงานการสร้างเครือข่าย ด่วนค่ะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีเรื่อง 2 เรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะ  ด่วนที่สุดนะคะ

1.ก่อนที่เราจะไปเสนอผลงานการสร้างเครือข่ายของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นั้น  ทางโครงการขอให้ทุกจังหวัดส่งรายงาน(ฉบับสมบูรณ์/ฉบับย่อ) ก็ได้ค่ะ 

เพื่อทางเราจะได้กำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายภาคใต้ในบ่ายวันที่ 28 เมษายน 2549 นี้

 

2.จังหวัดใดที่ยังไม่รับหนังสือเชิญ ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่ค่ะ

หนังสือเชิญ http://www.cuphatyai.com/southpcu/document/mainconference.pdf

เอกสารแนบ : รายชื่อพี่เลี้ยง http://www.cuphatyai.com/southpcu/document/nameconference.pdf

เอกสารแนบ :กำหนดการ http://www.cuphatyai.com/southpcu/document/appointment.pdf

หากมีปัญหาในการ Download / อื่นๆ

กรุณาติดต่อเมล์ [email protected]

โทรศัพท์06-5932340

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้ความเห็น (0)