Definition

ไข้เลือดออกเข้านิยามเป็นโรคประจำถิ่นหรือไม่?

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่วนใหญ่พบการระบาดในช่วงฤดูฝน(Seasonal Trend)เกิดขึ้นกับวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ รูปแบบการระบาดมักเกิดปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์ประกอบของการเกิดโรค คือ คน เชื้อโรคและสิ่งแวดล้อม เป็นที่สังเกตุได้ว่าในบางพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องกัน 3ปีในหมู่บ้านเดิม ไม่ทราบว่าเข้าข่ายนิยามโรคประจำถิ่น(endemic)ได้หรือยังครับ ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้โรคติดต่อนำโดยแมลงความเห็น (3)

พ.ญ.ลัดดา
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

    ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นในไทยและอีกหลายประเทศใน south  east  Asia นานหลายสิบปีแล้ว   จนมีผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกที่ปรึกษา WHO เป็นแพทย์ไทย คือพ.ญ.สุจิตรา  นิมมานนิตย์   องค์กรต่างประเทศก็มาทำวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทย รวมทั้งจ.กำแพงเพชร ด้วยก็เป็นสิบปีแล้วค่ะ

       พ.ญ.ลัดดา

      ผู้จัดการชุดโครงการวิจัยไข้เลือดออก(T2)

คนแมลงมัน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณหมอที่ช่วยอธิบายค่ะ  ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นเรามานานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเราติดปัญหาอะไรที่ทำให้ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับป้องกันหรือแก้ สักทีเลยค่ะ
MR.X
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ พ.ญ.ลัดดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยให้ความชัดเจนของโรคไข้เลือดออกว่าเป็นโรคประจำถิ่นในไทยมานานนับสิบปีแล้ว