นบอ.รุ่น 2 (2)

AAR Competency

วันนี้เป็นวันที่ 2 ของหลักสูตรก่อนเข้าเนื้อหาวิชา  ท่านรศ.อำพน  ห่อนาค  ได้ขอให้นร.นบอ. แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อวานนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างไรบ้าง  วิชาในภาคเช้าว่าด้วย  Competency วิทยากร  ได้แก่  ผศ.ดร.อาภา  จันทรเทวี  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศิษย์เก่า Harvard  University  เป็นวิทยากรเอก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)