เจ้าแก่

ถ้าเราไม่อ่าน ไม่ศึกษาค้นคว้า จะปฎิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้อย่างไร

         ครูสมศรี สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มา 20 ปี ไม่เคยได้สอนชั้นอื่นเลย  ครูสมศรีจึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหนังสือเรียนที่สอนได้เป็นอย่างดี สามารถจำข้อความในหนังสือทั้งเล่มได้หมด ซึ่งครูสมศรีรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตนเอง และสอนนักเรียนมา 20 ปี โดยไม่มีปัญหา
       พักกลางวันวันหนึ่งขณะที่ครูสมศรี นั่งอยู่ที่ห้องพักครู มีเด็กชายวิชา ที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเคยเรียนกับครูสมศรีเมื่อปีที่แล้ว วิ่งเข้ามาหยุดตรงหน้า แล้วบอกครูสมศรีด้วยความตื่นเต้นว่า
              “ ครูครับ…  ครูครับ  เจ้าแก่มันตายแล้ว”
       ครูสมศรีไม่เข้าใจในคำบอกเล่าของเด็กชายวิชา  จึงถามว่า
            “ ควายที่บ้านเธอหรือ  มันแก่ตายหรือเป็นอะไรตาย”  เด็กชายวิชาแปลกใจที่
       ครูสมศรีไม่เข้าใจที่เขาพูด ก็พยายามอธิบายต่อ
            “เจ้าแก่ไง  คุณครูจำไม่ได้หรือ” 

        ครูสมศรีก็ยังงุนงงและรู้สึกรำคาญ จึงพูดตัดบท
             “เธอบอกมาเลย  ไม่ต้องพูดอ้อมค้อม”  เด็กชายวิชา จึงอธิบายว่า
             “ ก็ม้าที่ชื่อเจ้าแก่ที่คุณครูสอนในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชั้น ป.1 ไง 
  มันมาตายในหนังสือเรียนชั้น ป. 2 แล้ว “
                        ครูสมศรีจึงถึงบางอ้อ  เพราะครูสมศรีสอนหนังสือภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่องนี้มา 20 ปี  ยังไม่เคยตามไปอ่านหนังสือในชั้น ป.2 เลย  จึงไม่รู้ว่าเจ้าแก่มาตายในชั้น ป. 2
 
                                 ………………………………..

                                   ธเนศ  ขำเกิด  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)