ในการออกเยี่ยมโครงการครั้งนี้ (ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ผู้เข้าร่วมประชุมน้อยมาก จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า อาจเป็นเพราะว่า ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมครั้งนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ อาจทำให้เจ้าตัวลืม เพราะไม่มีการติดตามอีกครั้ง บรรยากาศในห้องประชุมเลยเป็นแบบนี้