ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกวันเพราะค่านิยมผิดๆ

เขียนโดย คุณหญิง Monday, 09 January 2006
ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกวันเพราะค่านิยมผิดๆ
          คนในสังคมเรานับถือกันที่หน้าตาและความรวย สมมติว่าคุณขับรถเบนซ์คนอื่นๆก็จะนับถือคุณทันทีแม้จะไม่รู้กัน แต่อีกวันหนึ่งเมื่อคุณขับรถญี่ปุ่นไปในสถานที่เดียวกัน คุณจะได้รับการต้อนรับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
          เราต้องสอนเยาวชนว่า คนโกงเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ไม่ต้องยกมือไหว้หรือไปเคารพ หากเยาวชนคิดแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งดี หากผู้ปกครองของเขาไปโกงคนอื่นมาและเขาถูกเพื่อนๆล้อเลียน เมื่อเขาไปเล่าให้ครอบครัวฟัง ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้น จะรู้สึกโกรธและอับอายแทนลูกหลานของเขา และน่าจะยุติกระทำในสิ่งที่ลูกหลานไม่สบายใจที่ถูกล้อเลียน
          เราจะปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมกันต้านการทุจริตอย่างไร โดยเฉพาะข้าราชการให้ร่วมกันต้านนักการเมืองที่จ้องจะทุจริตในโครงการต่างๆ
          เรื่องนี้น่ากลัว เพราะการทุจริตตอนนี้มันพัฒนาไปตามเทคโนโลยี คนที่เข้ามาทุจริตก็พัฒนากลวิธีไปมากและแนบเนียนขึ้น
          ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนักการเมืองในฐานะผู้บังคับบัญชาเขาย่อมต้องทำตาม แม้บางเรื่องจะไม่ถูกต้อง เพราะหากไม่ทำอาจมีความผิดในฐานะฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
          ตอนนี้ข้าราชการแทบทุกคนกลัวอำนาจบางอย่างไปหมด ไม่มีการรวมตัวกันจึงไม่มีพลัง อยากให้ข้าราชการประพฤติตนให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากพบสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดผลเสียที่เป็นอุปสรรค ส่งผลร้ายหรือส่อให้เกิดการเสื่อมเสียของประเทศ ข้าราชการก็ควรจะร่วมมือกันพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
          หากทำได้เยี่ยงนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ขอให้มีความกล้าเพื่อชาติและในหลวงของเรา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพรความเห็น (1)

IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

ความกล้าที่จะคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เริ่มต้นยากมากในสถานที่ราชการบางแห่ง หากเราเชื่อในจิตสำนึกแห่งความเป็นข้าราชการมากกว่าการคำนึงถึงความเติบใหญ่ในการเป็นเจ้าคนนายคนแล้ว นักการเมืองผู้คุณธรรมถอยก็ไม่อาจมาเหนี่ยวนำการทำหน้าที่ของเราได้ แต่อย่างที่เห็นอยู่ว่าบางทีเงินกลับร้อนกว่าไฟในหลายที่เพราะทำให้เหล็กอ่อนได้ยังไงก็ไม่รู้