คืนกำไรให้ มอดินแดง

 เช้าวันนี้หลังจากที่สิ้นสุดการ "ลปรร ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ" JJ ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารของ "โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ ประเด็นที่อยากเล่าสู่ให้ฟัง และ น่าเป็นแบบอย่าง คือ จากการที่ รศ.เรวัตร ทักษิณะมณี ผู้จัดการฯ ได้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน กำไรสุทธิที่ได้รับ เมื่อปี ๒๕๔๑ ได้เพียง แปดแสนบาท เพิ่มขึ้นเป็น สองล้านเก้าแสนบาทในปี ๒๕๔๘ ในส่วนนี้ทางโรงพิมพ์ได้ส่งให้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นถึง ๑๒ ล้านบาท นับเป็นเรื่องที่ดี กำไรสุทธิ นำไป "สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานแม่ คือ ม.ขอนแก่น" ของเราครับ

JJ