ออกเยี่ยมโครงการครั้งแรก

ได้รับความรู้เรื่องการแช่ช้อนในหม้อ


ความเห็น (0)