กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ"

กิจกรรม วิถีพุทธ

กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ" เป็นกิจกรรมที่ฝึกสติขั้นพื้นฐานในรูปแบบการบริหารกายที่ควบคู่พร้อมไปกับการบริหารจิต ด้วยศาสตร์และศิลป์ของกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หมวดของหลักมหาสติปัฏฐานในพุทธศาสนา โดยการประยุกต์ผสาน 3 บรรพให้เป็นหนึ่ง ได้แก่การมีสติตั้งมั่นรู้ชัดกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือลมหายใจเข้า - ออก (อานาปานสติบรรพ) ที่กำลังประกอบอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นไปอย่างนุ่มนวล เชื่อมโยง และลื่นไหลในอิริยาบถหลัก 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน (อิริยาบถบรรพ) และอิริยาบถย่อย เช่น ขณะยกแขน ลดแขน ก้มหน้า เงยหน้า ก้มตัว ยกโยก - ยืดตัว ซ้าย/ขวา/หน้า/หลัง (สัมปชัญญะบรรพ) เป็นการฝึกตัวรู้ให้พร้อมรับรู้ทุกสถานการณ์ในทุกสภาวะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต เป็นการผสานลมปราณ (ธาตุลม) เข้ากับธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ภายในกายให้เกิดความพอดีลงตัว ได้สมดุล เกิดพลังทางกาย พลังทางจิตสร้าง สุขภาวะในลักษณะที่เป็นองค์รวม ทั้งกาย จิต วิญญาณ คือสภาวะของความรู้สึกที่สงบ นิ่ง มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสุขมีสภาพร่างกายที่ผ่อนคลาย เบาสบาย แข็งแรง อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ นำไปสู่วิถีแห่งการรู้ ตื่น และเบิกบาน หรือวิถีพุทธ วิถีแห่งปัญญาในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (10)

pongkrid
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
ถือเป็นการฝึกตนเองให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต เป็นการปรับสภาพภายในกายให้เกิดความพอดี เกิดพลังทางกาย พลังทางจิต สร้างสุขภาวะในลักษณะที่เป็นองค์รวม ทั้งกาย จิต วิญญาณ คือสภาวะของความรู้สึกสงบ นิ่ง มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสุขมีสภาพร่างกายที่ผ่อนคลาย เบาสบาย แข็งแรง อวัยวะต่าง ๆ เป็นผลให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะลองไปปฏิบัติดูละกันครับ
sumali
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ดีเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้แรง

ปาริฉัตร
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
การออกกำลังกาย  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทุกคน  ไม่ว่าเด้ก  ผู้ใหญ่และคนชรา  ซึ่งบุคคลแต่ละวัยจะมีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน  เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน  โครงกานขยับการ  สบายชีวี  วิถีพุทธ  ก็เป็นอีกโครงการที่มีประโยชน์ต่อทุกคน  ก่อให้เกิดความสงบสุข  มีสมาธิ  มีการผ่อนคลายทีดี    อยากให้ชุมชนทุกชุมชน  จัดโครงการนี้  เื่พื่อบริการให้ประชาชน
saiphon
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ดีมาก  เป็นการฝึกจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพ  เพื่อให้มีพละกำลังในการต่อสู้กับการทำงานได้

Nara
IP: xxx.19.162.209
เขียนเมื่อ 

กิจกรรม ขยับการ สบายวิถีพุทธ เป็นการปฏิบัติธรรมที่เข้ากับยุคในสมัยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีเพราะการฝึกสติโดยการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานที่ต้องไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกลม เป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา หรือปฏิบัติจริงจังอย่างต่อเนื่อง แต่การฝีกปฏิบัติประยุกต์กับสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตจริงข้างนอกสถานที่ปฏิบัติธรรมปัจจุบันเป็นสิ่งที่ง่ายและเห็นผลทันตาเห็นมากกว่า และถ้าเมื่อได้ฝึกปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะก็ทำให้เราเกิดปัญญาญานมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่น่าจะมีการฝึกอย่างจริงจังในสถานศึกษา เพราะจะทำให้องค์กรมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในทุกด้าน แต่ที่แน่ ๆ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเกาะคา จ.ลำปางของเรานี้ ก็จะเริ่มทำในภาคเรียนใหม่นี้เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกศน.วิถีพุทธ ของศบอ.ของเรา

ผู้พัน
IP: xxx.10.36.200
เขียนเมื่อ 
ดีใจครับที่มีผู้สนใจฝึกวิชานี้กันอย่างจริงจัง  ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ฝึกขยับกายฯ อันที่จริงอยากเรียกว่าวิชาสมาธิพระโพธิสัตว์มากกว่าเพราะตอนเรียนมารู้จักกันในชื่อนี้ครับ  เมื่อเราฝึกไปนานๆ เราจะมีตัวรู้ที่ชัดขึ้น อยากจะแบ่งปันผลการปฏิบัติให้ผู้สนใจลองไปทำกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็บอกๆ กันมาบ้างถือว่าแลกเปลี่ยนกัน  ในขั้นนี้ผมแนะนำให้ทำท่าที่7 จะเห็นได้ชัดที่สุด  ให้ทำตนเหมือนผู้ดูอาการที่กายมันเคลื่อนไหวไป(แขน)นะครับ ไม่ใช่เราเคลื่อนไหว  เรียกว่าผู้ดูแล้วกันนะครับ ให้ทำตัวเป็นผู้ดู เมื่อเราเป็นเพียงผู้ดูการเคลื่อนไหวจะเผ่วเบานุ่มนวลไร้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลมปราณและพลังงานที่ไหลเวียนในทุกส่วนของร่างกายเราจะรู้ได้ชัด สติ สมาธิ พัฒนาขึ้นไปสูง กว่าการที่เราเป็นผู้ทำ ลองดูนะครับ มันจะมีการพัฒนาจิตสูงขึ้นไปในขั้นต่อจากนี้ไปเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนลองทำดูได้ผลอย่างไรเล่าสู่กันฟังนะครับ
สุรพันธุ์ รัตนกุล
IP: xxx.10.36.49
เขียนเมื่อ 

หวัดดีครับ ตอนนี้ยังทำขยับกายฯ อยู่บ้างรึป่าว

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง

Aerospace"civil
IP: xxx.57.171.37
เขียนเมื่อ 

อิอิ ทำขยับกายก้อดีนะ (เมื่อยเล็กน้อย)

Mr. เด็ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากไม่มีเวลา เลยใช้วิชาขยับกายสอดแทรกไปกับชีวิตประจำวัน ครับ รู้สึกดีมาก ครับ อยากให้ลองทำกัน ในช่วงทำงานตอนที่ล้าจากนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ