บริการวิชาการแก่สังคม :เพิ่มทักษะครูวิทยาศาสตร์

โครงการ “ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ”
เมื่อวันที่  21 เมษายน  2549  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วัฒนชัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  สุ่มเล็ก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต

ชูคันหอม และทีมเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ได้เข้าเยี่ยมโครงการ  “ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชนบทศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ  เป็นหัวหน้าโครงการ  และมีคณาจารย์  นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรม 
 สำหรับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยมีครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน  ซึ่งนอกจากได้รับความรู้จากการบรรยายและการสาธิตแล้ว  ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย 

   </span> คราวนี้ทีมงานเราได้เกร็ดความรู้ ยิ่งจุมยิ่งแย่“  จุ่มอย่างไรจะไม่แย่  อยากรู้เรื่องอะไร คลิกที่นี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 25368, เขียน: 25 Apr 2006 @ 12:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)