บริการวิชาการแก่สังคม :เพิ่มทักษะครูวิทยาศาสตร์


โครงการ “ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ”
เมื่อวันที่  21 เมษายน  2549  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วัฒนชัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  สุ่มเล็ก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต

ชูคันหอม และทีมเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ได้เข้าเยี่ยมโครงการ  “ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชนบทศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ  เป็นหัวหน้าโครงการ  และมีคณาจารย์  นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรม 
 สำหรับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยมีครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน  ซึ่งนอกจากได้รับความรู้จากการบรรยายและการสาธิตแล้ว  ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย 

   </span> คราวนี้ทีมงานเราได้เกร็ดความรู้ ยิ่งจุมยิ่งแย่“  จุ่มอย่างไรจะไม่แย่  อยากรู้เรื่องอะไร คลิกที่นี่

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25368เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2006 12:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท