ฒ.ผู้เฒ่า

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีขีดจำกัด

          สวนแตง ตำบลนำร่องของอำเภอละแม ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลของ ศบอ.ละแม กระผมและทีมงานวิจัย ศบอ.ละแมได้เข้าไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเครือข่าย เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2549 หลังจากหยุดสงกรานต์เสียหลายวัน โดยกลุ่มที่กระผมสอบถามคือ กลุ่มนักศึกษาระดับประถมที่ บ้านเขาตากุน ม.10 ต.สวนแตง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มีทั้งหมด 8 คน มีอยู่คนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นความตั้งใจของเขามากๆ ที่จะเรียนต่อและทำกิจกรรมร่วมกับ ศบอ.ทุกอย่าง ทำให้ผมอยากจะกล่าวถึงท่านให้ทุกคนรู้ัจัก

          ลุงจิตรหรือคุณวิจิตร  มีวิเศษ คือบุคคลท่านนั้น ท่านมีอายุประมาณ 63 ปี ทุกครั้งที่กระผมขึ้นไปพบกลุ่ม กระผมจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆ มาจากท่านเสมอจนรู้สึกได้ว่าท่านเป็นคนที่รอบรู้ไปเสียทุกด้าน และกระผมก็ได้มารู้ก่อนจะปิดภาคเรียน 2/48 ว่าคุณลุงจิตร มีวิเศษ ท่านเป็นวิทยากรสอนพุทธศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตากุนอีกด้วย  ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีค่าตอบแทนให้ท่าน แต่ท่านก็บริจาคค่าตอบแทนนั้นให้กับโรงเรียนหมดเลย เป็นการอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง ฒ. ผู้เฒ่าท่านนี้ทำให้กระผมมีความคิดว่า อยากให้หนุ่มๆสาวๆ นำท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในสังคมบ้างก็น่าจะดี นอกจากนี้คุณลุงวิจิต ยังเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของอนามัยบ้านควนผาสุก ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีสมาชิกประมาณ 80 คน ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับกลุ่มเป็นอย่างดี  โดย ศบอ.ละแมก็ได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกกลุ่มชมรมนี้โดยจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับชมรม คือ การนวดเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ  และการจัดกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ผลที่สะท้อนกลับมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการแสดงประเพณีพื้นบาน เช่น เพลงกล่อมเด็ก  มโนราห์  การทำอาหารแบบพื้นบ้าน ซึ่งนับวันจะหาดูหากินได้ยากเต็มที จากการคลุกคลีดังกล่าว จึงรู้ว่า ฒ. ผู้เฒ่าของอำเภอละแมมีดีเยอะมาก โดยเฉพาะคุณลุงวิจิตร มีวิเศษ เป็นตัวอย่างผู้ทรงความรู้ที่มีคุณค่าของสังคมไทย  (ท่านใดอยากสัมผัสตัวจริงของท่านก็มาที่อำเภอละแมซิครับ แล้วท่านจะรู้ว่ากระผมพูดไม่ผิดความจริงเลย)

          หลักสำคัญของคุณลุงวิจิตร ในการดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุ โดยเป็นที่เคารพและยกย่องของสมาชิกในกลุ่มและในตำบลคือ

           1.  การเป็นผู้เสียสละ   ซื่อตรง

           2.  การใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

           3.  ประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้

           ผู้ใดจะนำหลักการปฏิบัติของท่านไปใช้ก็ได้นะครับ

          (ขณะนี้ คุณลุงวิจิตร  มีวิเศษ จบระดับประถมแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหวังว่าคุณลุงคงจะเรียนต่อในระดับ ม.ต้นนะครับ)

ชื่อ: เชาวลิต หนูนวล &ทีม KM ละแม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)