เช้าวันนี้ที่ห้องประชุม

 เช้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้น ขอเล่าให้ฟังต่อครับ เราเริ่มต้น ลปรร กันที่เวลา ๐๘.๓๐ น.ทีมงานวันนี้มาครบเกือบครบทุกท่าน ขาดคุณติกที่ไปเตรียมห้องประชุมอีกห้องหนึ่ง ท่านเลขาพิชัย และ พี่ธวัช วันนี้เข้ามาร่วมด้วย เมื่อวานท่านนำทีมงาน NEC ไปดูงานที่อำเภอบ้านไผ่

 พี่ตุ๋มฝ่ายการเงิน เล่าถึงงานในสองไตรมาสแรก ว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง สิ่งจะไปดำเนินการเพิ่มเพิ่มเติม คือ ลองดูว่าการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการที่ทีมตกลงกันว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทำการ ผลจริงๆทำได้ตามข้อตกลงหรือไม่

 พี่บุษ ฝ่ายบุคคลได้เล่าถึงการจัดอบรมต่างๆที่ได้จัด และ สุดท้ายท่านจะไปสรุปผลการดำเนินการเรื่อง CRM ที่คุณหมออรสิทธิ์ มาเล่าประสบการณ์ ได้ไปดำเนินการจริงอย่างไร ครั้งหน้าท่านจะมารายงานต่อให้ฟัง

 พี่หมึก เล่าว่ามีการเตรียมการของ HACC ไปพอสมควร และ มีการส่งมอบงานที่ปรึกษาโรงพยาบาลจากคุณพิชชามาให้เมื่อวานนี้

 Highlight อยู่ที่พี่แตงโม ฝ่ายฝึกอบรม ท่านสรุปผลงานรอบสองไตรมาสได้ครบถ้วนที่สุด

 พี่ธวัชได้ แจ้งให้ทีมงานทุกท่านเตรียมข้อมูล ตามแนวทางที่ กพร และ สมศ แจ้งมาว่าต้องเตรียมข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีให้เรียบร้อย

 สุดท้าย JJ ได้แจ้งว่า ท่าน ผช.สุชาติ ตกลงว่าจะให้ กำหนดสถานที่เก็บรวบรวมอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ประจำวัน เช่น กล้องดิจิตอล โน้ตบุ้ค LCD ไว้ในที่ที่เบิกไปใช้ได้ โดยให้ลงนามผู้นำไปใช้ และ นำมากลับมาเก็บ พีบุษ เสนอ ให้พี่เอื้องเป็นคนวางระบบร่วมกับ ผช.สุชาติ

 ท้ายสุดจริง JJ ได้เสนอให้ทุกท่านเขียน เรื่องเล่าของแต่ละท่านลงใน Blog เจ้าของ และให้ทีมงานไปอ่านต่อ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ให้แต่ละท่านมานำเสนอว่า "ปิ้งไอเดียของทีมงานท่านอื่นอย่างไร และ มีประเด็นอะไรบ้างที่จะนำไปพัฒนางานของ  ตนเองครับ"

JJ