ประชุมวิชาการ การจัดการความรู้สู่คุณภาพชีวิต

เป็นโอกาสที่จะสร้าง connection ระหว่างกัน

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ นี้ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๙ เรื่องการจัดการความรู้สู่คุณภาพชีวิต ที่โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ดิฉันคาดคะเนจากสายตากะว่าไม่น่าจะต่ำกว่า ๓๐๐-๔๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พยาบาลและพยาบาล มีผู้เข้าประชุมเป็นชาวต่างชาติจำนวน ๙ คนคือชาวติมอร์ ๔ คน เกาหลี ๑ คน ออสเตรเลีย ๒ คน และมาเลเซีย ๒ คน ผู้จัดประชุมได้จัดทีมแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ตลอดงาน

วันนี้ดิฉันรับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “บทเรียนการจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ” ร่วมกับคุณคชาภรณ์ เจียนิรัตต์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรฯ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และคุณสมใจ เนียมหอม ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช โดยมี ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ดิฉันได้เล่าที่มาที่ไปและกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ “ข้าม รพ.ข้ามจังหวัด” คุณคชาภรณ์ เล่าเรื่องเครือข่าย ๑๕ รพ. ของจังหวัดนครสวรรค์ และคุณสมใจเล่าเรื่องการจัดการความรู้ของ รพ.ศิริราช ตอนท้ายแต่ละคนได้บอกถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของ “คน” ทั้งนั้น

ดิฉันได้ไอเดียเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลจากคุณคชาภรณ์ ที่ได้ใช้  Gap Before และ Gap After รวมทั้งแนวทางแห่งความสำเร็จ ๑๐ ประการ ได้ทราบเคล็ดลับในการขอการสนับสนุนจากผู้บริหารจากคุณสมใจว่าทำอย่างไรจึงจะ “ได้มากกว่าที่ขอ” ที่สำคัญได้เผยแพร่เรื่องราวของเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ดร.ละเอียดบอกว่าได้ไอเดียที่จะนำไปใช้ในกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลและสนใจอยากอ่านหนังสือ "การจัดการความรู้ มือใหม่หัดขับ" ของอาจารย์ ดร.ประพนธ์ 

การที่ได้ทำความรู้จักกับคุณคชาภรณ์ยังเป็นโอกาสที่จะสร้าง connection ระหว่างกันได้อีก เพราะเครือข่ายนครสวรรค์ก็มี CoP เบาหวาน ทีม รพ.ตาคลี และ รพ.พยุหะคิรี ก็เป็นสมาชิกเครือข่ายของเราด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่ายจัดการความรู้#ประชุมวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 25404, เขียน: 25 Apr 2006 @ 15:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)