25 เม.ย 49

อบรม Moodle ครั้งที่4

         ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่วิภัทรที่ได้พาพวกเราไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหัวปลา ซึ่งไม่เคยกินมาก่อนและอร่อยมากๆ แถมยังปิดท้ายด้วยไอศครีมไข่ร้านไทไท ซึ่งเปินร้านที่อร่อยอีกร้านหนึ่ง วันนี้ได้ทำงานทั้งหมด3ข้อคือ
       1.

 • คำสั่งฟอร์ม post ภายใต้ชื่อ search.html      

       <html>
       <form action = "select.php"method = "post"><br>
       <input type ="text"name = "Id_key"><br>
       <input type ="submit"Values = "search">
       </form>
       </html>

 • คำสั่ง php ภายใต้ชื่อ select.php

  <?
  $Id_key = $_POST["Id_key"];
  $sqlex = "select * from table1 where ID = '$Id_key'";
  $host="localhost";
  $user="office3";
  $pass="abc123";
  $link=mysql_connect($host, $user, $pass);
        mysql_select_db("eoffice3", $link);
  $result=mysql_query($sqlex);
  $t_record=mysql_num_rows($result);
  for($i=0;$i<$t_record;$i++){
  echo mysql_result($result,$i,'ID');
   echo "<br>";
   echo mysql_result($result,$i,'name')." ".mysql_result($result,$i,'lname');
   echo "<br>";
  };
   mysql_close($link);
  ?>

  2.
 • คำสั่ง php ภายใต้ชื่อ config.php

  <?
  $host="localhost";
  $user="office3";
  $pass="abc123";
  $dataBase="eoffice3";
  ?>
 • คำสั่ง html ภายใต้ชื่อ Add.html

  <html>
  <form action="add.php"method="post">
  <input type="text" name="ID"><br>
  <input type="text" name="Name"><br>
  <input type="text" name="Lname"><br>
  <input type="submit" values="add"><br>
  </form>
  </html>
 • คำสั่ง php ภายใต้ชื่อ add.php

  <?
   include "config.php"; 
   $link=mysql_connect($host,$user,$pass);
         mysql_select_db($dataBase,$link);
   $ID=$_POST['ID'];
   $Name=$_POST['Name'];
   $Lname=$_POST['Lname'];
   $sqlex="insert into table1(ID,Name,Lname) values('$ID','$Name','$Lname')";
   mysql_query($sqlex);
   mysql_close($link);
  ?>

  3.
 • การเตรียม database ให้ระบบ eoffice3
  1. ที่ /var/lib/mysql/ สร้างไดเรคทอรีของแต่ละคน
  2. copy ตารางต่างๆไว้ในไดเรคทอรีที่สร้างใหม่
  3. chmod 700 ที่ไดเรคทอรีที่สร้างไว้
  4. chown mysql ที่ไดเรคทอรีที่สร้างไว้
  5. ใช้คำสั่ง grant เพื่อให้มีผู้ใช้ที่สามารถใช้ไดเรทอรีที่สร้างไว้ได้และเพื่อให้โปรแกรมสามารถเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นได้
 • ที่เวปไดเรคทอรีของตัวเอง
  1. ให้ copy ไดเรคทอรี moodle และ moodledata (อยู่ที่ /var/ftp/moodle,moodledata)
  2. chmod 777 -R ที่ไดเรคทอรีของตัวเอง
  3. เปลี่ยนข้อมูลใน ไฟล์ config
  4. ทดสอบการทำงาน

  ปัญหาที่พบในวันนี้คือ
  1. ไม่สามารถ copy ไฟล์ไปไว้ในไดเรคทอรรีที่สร้างไว้ได้
  2. พิมพ์คำสั่งผิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)