ตน ธรรมดา

 เอกสารการสอนจริยธรรมของ ศ.พลตรี.พญ วณิช วรรณพฤกษ์ นำพระโอวาท และ คติธรรม ของพระบรมราชชนก มาให้นักศึกษาแพทย์ หรือ "ว่าที่หมอ" ข้างล่างนี้ครับ

 JJ ว่าโรงเรียนแพทย์ ทุกแห่งน่าได้นำมาถ่ายทอดแล้วครับ ดังนั้น แพทย์ คือ ฅน ครับ คงไม่ใช่เทวดา หรือ เทพเจ้า อยู่ที่การกระทำ หรือ ตัวตน ฅนๆนั้น "อย่าไปทำให้วิชาชีพ เสื่อมเสีย ครับ"

JJ