R2R: ริเริ่ม..และสรรค์สร้าง"งาน"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เราจะนำขบวนการของ R2R และ KM มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานให้เกิดการหมุนเกลียวงานเป็นพลวัตรต่อไป

       วันนี้หลังจากเข้า case เสร็จพี่อื๋อ (คุณเพ็ญประกาย สร้อยคำ) ฝ่ายการฯ มาคุยด้วยที่ office  เรื่อง งานที่ทำในคลินิกเบาหวานว่าจะดำเนินการอย่างไร เป็นไปในรูปแบบไหน เพราะตอนนี้ระหว่างกลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานจิตเวช ได้ร่วมกันทำงานในคลินิกเบาหวาน โดยเราพยายามรวบรวมทีมที่เกี่ยวข้องในหน่วยต่างๆ มาช่วยกัน เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้น

        หลังจากที่ โครงการ R2R ได้ถูกระงับไปด้วยเหตุผลทางด้านผู้บริหารนั้น ตอนนี้เรา (ทีมศูนย์เรียนรู้ดูแลสุขภาพ:DM)ได้คุยกันและ ลปรร. ว่าจะนำโครงการดังกล่าวมาปัดฝุ่น และช่วยกันขับเคลื่อนกันไปในทีมเล็กๆ เท่าที่เราจะรวมทีมกันได้ เพราะเรามองเห็นโอกาสของการพัฒนาในงานว่าน่าจะนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและแก้ปัญหาในการทำงานได้จริง จากที่ได้นำแนวคิดหลักการมาวิเคราะห์ในตัวงานที่กำลังทำ เพื่อนำมาสรุปผลและจัดทำเป็นโครงการเสนอต่อผู้บริหารอีกครั้ง ตามลำดับขั้น โดยเราจะนำขบวนการของ R2R และ KM มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานให้เกิดการหมุนเกลียวงานเป็นพลวัตรต่อไป

       ในส่วนของ "จิตเวช" เรานั้นได้ร่วมทำงานนี้มาได้ร่วมปี ซึ่งเรารับผิดชอบในส่วนที่เป็นงานด้านสุขภาพจิต: ความเครียด ความวิตกกังวล ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเมื่อประเมินและวิเคราะห์ผลการทำงานที่ผ่านมา เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะทำให้เราทราบและรู้จักผู้ป่วยมากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการดูแลทางด้านจิตใจร่วมด้วย ซึ่งกระบวนการที่เราทำ เราจะเจอ case โดยบังเอิญจากการทำกลุ่มในคลินิกเบาหวาน จากนั้นเราจะส่งต่อมาที่คลินิกเรา เพื่อดูแล-ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาในแต่ละคนต่อไป

       จากการพูดคุย ลปรร. กันในวันนี้เราเชื่อว่า กระบวนการพัฒนางานเกิดขึ้นแน่นอน และเป็นรูปธรรมชัดเจน ก่อให้เกิดหลักประกันได้ว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลได้อย่างครอบคลุม และเป็นไปตามหลักที่ว่า "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" อย่างแน่แท้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     ยินดีด้วยนะครับ ที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดีใจมาก

Dr.Ka-poom
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

มุ่งมั่นและเชื่อในสิ่งที่เราทำ...ว่า"เรา"ทำเพื่อใคร

แน่วแน่...แม้เจออุปสรรค..อาจหยุดแต่ไม่ถอย

ตั้งต้นและเดินต่อ...อย่างไม่ย่อท้อ