ได้กำหนดนโยบาย"ส้วมสุขสันต์" โดยการให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอขึ้นในทุกสถานศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ที่จะให้มีการประกวดส้วมสาธารณะขึ้นทุกตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับภาค รับโล่ห์รางวัลและรางวัลเงินสดในแต่ละระดับ

            ความจริงเรื่อง"ส้วม" เป็นสิ่งสำคัญมาก มีผู้รู้เล่าให้ฟังว่า "สมมุติเราปวดหนักมาก ก็พยายามเร่งความเร็วรถเพื่อให้ถึงปั้มน้ำมันเร็วๆเมื่อเห็นป้ายปั้มน้ำมันก็ดีใจ รีบปิดกุญแจดับเครื่อง กดรีโหมดรถแล้ววิ่งไปยังห้องน้ำ เปิดห้องที่ 1 มีทองเหลืองอร่าม ปิดแล้วไปดูห้องที่สอง ปรากฎว่าไม่มีบานประตู  ไปผลักห้องที่สามปรากฎว่า มีคนอยู่ห้างใน เลยข้ามไปห้องสุดท้าย ก็เข้าไปปลดปล่อย เมื่อเรียบร้อย ปรากฎว่า ไม่มีน้ำหรือกระดาษ  จึงบรรจงใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนอันเป็นที่รัก ทำความสะอาดแทน"  วันนั้นเขาเจ็บปวดกับคำว่า "ส้วม"เป็นอย่างมาก

           ได้มีโอกาสประชุมกับผู้บริหาร หรือประชุมครู นักการภารโรง  พยายามที่จะให้ทุกแห่งดำเนินการจัดทำ"ส้วมสุขสันต์"ให้มีทุกโรงเรียน โดยเฉพาะจะเน้น 3 ประการ

  1. สะอาด

  2. ปลอดภัย

  3. เพียงพอ

          ซึ่งจะได้มีการประกวด"ส้วม"ระดับศูนย์เครือข่าย  ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่ใช้"ส้วม"มีความสุข ปลอดภัยและสะอาด อีกทั้งมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน จำนวนครู และหากสามารถดำเนินการได้ในสิ่งต่อไปนี้ จะดีมาก

  • ปรับส้วมที่มีอยู่ให้สะอาด ปลอดภัย และมีผู้ดูและตลอดเวลา

  • จัดภูมิทัศน์ทั้งภายนอกบริเวณและภายในห้องส้วมให้ ร่มรื่นสวยงาม

  • จัดแสงสว่าง ดับกลิ่นและน้ำสะอาด

  • จัดส้วมเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นมีหนังสือให้หยิบอ่านเล่น

  • เชิญชวนผู้มาเยือนให้ไป "ส้วม"เพื่อรับคำติชม

  • ประเมินการใช้ส้วมเป็นรายวัน สัปดาห์ ภาคเรียน และรายปี

        คงไม่ใช่เรื่อง"ล้อเล่น"เกี่ยวกับ"ส้วม"อีกต่อไป แต่จะมีแต่ "คนชม"หากที่ไหนจัดส้วมให้สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ อีกทั้งยังมีความร่มรื่น สวยงาม ที่ทุกคนได้ใช้แล้วต้องยกมือให้

        สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จำทำส้วมต้นแบบ ให้เป็น "ส้วมสุขสันต์" ให้ได้ในปีนี้ (ภาพข่าว) 

        ส้วม "นายดำ"จังหวัดชุมพร เป็นส้วมดีเด่นระดับประเทศ ภาพที่นำมาแสดงบ่งบอกถึง "มาตรฐาน"ที่อยากให้ทุกคนได้ชม