สุนันทา G3

ได้เรียนรู้วิธีการเขียนAutorun

วันนี้เรียนรู้วิธีการ Package File และการเขียน Autorun แตยังไม่ได้ลองปฏิบัติ แต่ก็จดขั้นตอนไว้พอเข้าใจ จะลองกลับไปปฏิบัติดูว่าตัวเองทำได้หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)