ทำนองของกลอนลำ

  ทำนองของกลอนลำ แบ่งได้เป็น  4 ทำนอง คือ

  1. ลำทางสั้น      เป็นทำนองลำแบบเนื้อเต็มๆไม่มีการเอื้อนเสียง

  2. ลำทางยาว    เดิมเรียกว่า " กลอนอ่านหนังสือ" เป็นทำนองลำที่เอื้อนเสียง   ยาว จังหวะลีลาช้า ใช้สำหรับลำกลอนลา

 

  3. ลำเต้ย  เป็นกลอนลำที่มีทำนองสั้นกระฉับกระเฉง ไม่เอื้อนเสียง ทำนองลำแสดงอารมณ์สนุกสนาน

  4. ลำเพลิน   เป็นกลอนลำที่มีทำนองจังหวะเร็ว สนุกสนาน ไม่มีการเอื้อนเสียงให้ความครึกครื้น เข้ากับลีลาการเต้น

 

    หมอลำต้องเลือกทำนองการลำให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องด้วย