กิจกรรมประจำปีของเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

สรุปอีกครั้งครับ ในรอบปีนี้เครือข่ายฯ เรามีนัดกันอีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 28-29 ก.ค. 49 ในงาน “นเรศวรวิจัย” และอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 ส.ค. 49 ในงาน “Following นเรศวรวิจัย” อย่าลืมมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันและพบกันตามนัดครับ ขอบคุณครับ

         เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยจาก 15 สถาบันอุดมศึกษาใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดให้มีการ ลปรร. กันเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย-> เพื่อที่เครือข่ายจะได้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอีกต่อหนึ่ง

         ในรอบหนึ่งปีกิจกรรม ลปรร. ของเครือข่ายจะแบ่งเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ซึ่งจะวนซ้ำ ๆ กันไปทุกปีคือ

         1. กิจกรรมต้นทาง ซึ่งจัดในงาน “Prelude นเรศวรวิจัย”

         - เพื่อระดมความคิดจากนักวิจัยและ users ในการหาประเด็นที่จะทำการวิจัย

         - เพื่อ ลปรร. และร่วมมือกันเกี่ยวกับการพัฒนาชุดโครงการ (เพื่อขอทุนจากภายนอกเครือข่าย)

         - เพื่อ ลปรร. เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี

         - เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยร่วมกัน (เป็นทุนภายในเครือข่ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ประมาณปีละ 6-7 ล้านบาท)

         2. กิจกรรมระหว่างทาง ซึ่งจัดในงาน “Prelude นเรศวรวิจัย” เช่นกัน

         - เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยของเครือข่ายได้มานำเสนอความก้าวหน้าให้ผู้บริหารงานวิจัย รวมทั้ง users และผู้สนใจโดยทั่วไปได้ทราบถึงความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้ร่วมกันชื่นชมหรือช่วยกันแก้ปัญหา

         - เพื่อ ลปรร. เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย ของนักวิจัย

         3. กิจกรรมปลายทาง ซึ่งจัดในงาน “นเรศวรวิจัย” และ “Following นเรศวรวิจัย”

         - เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยในเครือข่ายได้นำผลงานการวิจัยมาทำการเผยแพร่ เพื่อจะได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         - เพื่อ ลปรร. ระหว่างนักวิจัยและ users ทั้งในและนอกเครือข่ายเกี่ยวกับผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

         เราเรียกกิจกรรมต้นทางและกลางทางว่า “Prelude นเรศวรวิจัย” ก็เพื่อเป็นการโหมโรงการประชุมวิชาการประจำปี “นเรศวรวิจัย” ซึ่งจะจัดในวันที่ 28-29 กรกฎาคม ของทุกปี ดังนั้น ในทุก ๆ ปี จะมีกิจกรรมโหมโรงนี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ต้นทาง 1 ครั้ง และระหว่างทางอีก 1 ครั้ง)

         ปีนี้ (2549) เครือข่ายฯ เราได้จัด Prelude ไป 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกเป็นกิจกรรมระหว่างทางมีการนำความก้าวหน้าของการทำวิจัยมานำเสนอกันในวันที่ 29 มี.ค. 49 ที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน. ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมต้นทาง จัดที่ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. 49 โดยในปีนี้เน้นเรื่องการพัฒนาชุดโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาช่วยเรา คือ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (รอง ผอ. สกว.) และ ดร.ประสิทธิ์ ทองไสว (ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยจาก สกอ.) มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน มีการนำเสนอตัวอย่างชุดโครงการที่กำลังพัฒนารวม 15 ชุดโครงการ

         Prelude ทั้ง 2 ครั้งในปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในเครือข่ายเป็นอย่างมากและน่าที่จะส่งผลดีไปถึงกิจกรรมปลายทาง คืองาน “นเรศวรวิจัย” ซึ่งจะจัดในวันที่ 28-29 ก.ค. 49 ต่อไปอีกด้วย

         เนื่องจากเครือข่ายฯ เราเน้นเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมาก ดังนั้น ในเรื่องของกิจกรรมปลายทาง จะพบว่านอกเหนือจากงาน “นเรศวรวิจัย” แล้ว ถัดมาอีกไม่กี่วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 49 (สถานที่เดียวกับที่จัดงาน “นเรศวรวิจัย”) เราได้เชิญ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ มาช่วยอีกครั้งใน “Following นเรศวรวิจัย” หรือควันหลงจากงาน “นเรศวรวิจัย” ซึ่งท่านอาจารย์พีรเดชจะบรรยายพิเศษและ ลปรร. ในเรื่องเกี่ยวกับ “การจัดการงานวิจัยปลายทาง” อย่าพลาดเด็ดขาดครับ

         และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม Following ในปีนี้คือผู้บริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเป็นหลัก จึงอยากให้ผู้บริหารงานวิจัยภายในเครือข่ายเตรียมตัวเข้าร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (ผู้สนใจทั่วไปก็ยินดีต้อนรับครับ)

         สรุปอีกครั้งครับ ในรอบปีนี้เครือข่ายฯ เรามีนัดกันอีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 28-29 ก.ค. 49 ในงาน “นเรศวรวิจัย” และอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 ส.ค. 49 ในงาน “Following นเรศวรวิจัย”

         อย่าลืมมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันและพบกันตามนัดครับ ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • รับทราบวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ครับ