กิจกรรมเยี่ยมเยือน qa มมส.(1)

กิจกรรมการเยี่ยมเยือนงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

 • เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพกันหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
 • เพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • เพื่อหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษาต่อไป
 • ชื้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในประมาณ 60 หน่วยงาน

     ลักษณะการเยี่ยมเยือนหน่วยงาน

 • ผู้เยี่ยมเป็นบุคลากรจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ โดยการนำของรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ)
 • ใช้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง ใช้วิธีการถามไถ่
 • ถ้าเทียบการเมือง แล้วเปรียบเหมือน "การลงพื้นที่" แต่วัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการหาเสียง
 • ใช้เวลาเยี่ยมหน่วยงานละ 1.30 ชั่วโมง

     วันนี้วันที่ 24 เมษายน 49 เวลา 9.00-10.30 น. ได้ออกเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้

 • ผู้เยี่ยมเยือน มี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์สายใจ ชุปวา) คุณรัตน์ดา อาจวิชัย และผม
 • เจ้าบ้านให้การต้อนรับ คือ หัวหน้าสำนักงานวิศกรรมศาสตร์ (ดร.สัมพันธ์) และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 20 ท่าน
 • บรรยากาศก็เป็นการนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ในครั้งที่แล้ว และซักถามปัญหา แนวทางต่อไป  
 • มีหัวข้อประเด็นหนึ่งที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับ "การจัดการความรู้ (KM)" ซึ่งเราทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า การที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจะเดินไปได้ตามเป้าหมาย ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องนำ KM เข้ามาใช้ร่วมกับ QA

      สำหรับช่วงบ่ายจะมีการไปเยี่ยม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (14.30-16.00 น.) แต่ผมติดภารกิจอีกอย่าง จึงไม่สามารถเข้าร่วมเยี่ยมด้วย

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanatความเห็น (5)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับท่านอาจารย์

 การนำ  KM มาเข้าร่วมกับ QA ซึ่งเป็นงานประจำของเรา คือ ใช้ KM ขับเคลื่อน QA ครับ

kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านครับ

ปล.ผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส. เท่านั้นครับ ไม่ได้ทำการสอนในสายวิชาการ

kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านครับ

ปล.ผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส. เท่านั้นครับ ไม่ได้ทำการสอนในสายวิชาการ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ไม่มีปัญหาครับ อย่ากังวลใจ ที่พวกเรามักเรียกกันว่า อาจารย์ เพราะ "สังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกท่าน เป็น อาจารย์ ซึ่งกัน และ กัน ครับ"

 "เรารู้ บางเรื่อง เราเข้าใจบางเรื่อง อีกหลายๆเรื่อง ต้องอาศัยท่านอื่นครับ ดังนั้น การสร้างค่านิยม ในการ ยกย่อง ซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่ดี ครับ"

JJ ได้เรียนรู้ กับ ท่านอาจารย์กัมปนาท ก็นับได้ว่า ท่านได้ "ถ่ายทอดเกล็ด หรือ เคล็ดวิชา ให้ส่วนหนึ่งครับ"

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • ผมได้ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำประกันคุณภาพเหมือนกันครับ