เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น จากความคิดที่ว่า ธรรมชาติ คือธรรมดา คือ ความสุข(ในความจริง) อยากชม คลิกเลย