เชิญชวนเล่าเรื่อง...

ช่อไสว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่อง เด่น ดี ดัง เรื่องมันส์ๆ เชิญมาเล่าแลกเปลี่ยนกัน...
วัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ชาว อศจ.ชลบุรี อศ.ภาคตะวันออก2 อศ.ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และ สอศ. รวมทั้งผู้สนใจการอาชีวศึกษาทุกท่าน กรุณาเล่าเรื่องที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องใดก็ได้ เขียนเข้ามาพูดคุยกันมากๆ นะ จะได้มีมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อศจ.ชลบุรีความเห็น (5)

Black
IP: xxx.57.149.18
เขียนเมื่อ 

เรียนถามผู้อ่านทุกท่าน

ท่านใด ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ได้โปรดเล่าเรื่องประสบการณ์ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะได้นำไปใช้พัฒนา หรือจะแนะนำอย่างไรก็ยินดียิ่ง และขอแสดงความขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
พวกเราเคยใช้ CAI  และ  E - learning  ก็มีปํญหาพอสมควร
คนหลังเขา
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

วษท.มีพื้นที่มาก แต่ละตึกอยู่กันไกลๆ งบประมาณก็น้อย กว่าจะเดินระบบ LAN ครบทุกตึกเล่นเอาเหงื่อตก

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในวษท.ยังล้าหลังมาก นักเรียนนักศึกษายังไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนัก เครื่องไม่พอ ระบบล่มบ่อย ความเร็ว 10mb เท่านั้น

ทำอย่างไรอาชีวะของเราจะก้าวไกลไปพร้อมๆกันทุกกรรมนะ?

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 

สภาพในวิทยาลัยเทคนิคก็ไม่ต่างกันหรอกท่าน

ท่านถามว่าทำอย่างไรเหรอ  เอาอย่างนี้ดีกว่า ท่านจำกรมการฝึกหัดครูสมัยก่อนได้ไหม เกิดพร้อมกับกรมอาชีวศึกษา มีระยะหนึ่งเขาก็จะไปไม่รอดเหมือนกัน แต่พอเขาพลิกสถานการณ์ได้เดี๋ยวนี้ดูสิครับเป็นไงบ้าง  เราเป็นไงล่ะ

Black
IP: xxx.57.149.18
เขียนเมื่อ 

ครับอย่างที่คุณวรชัย..ว่าหล่ะครับ แต่ในความคิดของผมซึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่กับการอาชีวศึกษามาตลอด ก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของการอาชีวศึกษาในทิศทางที่สามารถผลิต กำลังคน ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีทั้งคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความเจริญเติบโตของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทั้งการผลิตและบริการ

การจะเป็นได้อย่างที่หวัง ผมคิดว่า เราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ลดการเห็นแก่ตัว การเห็นแก่กลุ่มของตัว หันกลับมามองสิ่งที่เราทำกับนักเรียน/นักศึกษา ของเรา เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้แสดงศักยภาพต่อชุมชนของตนให้มากขึ้น หยุดการแสดงบทบาทที่ไกลเกินตัวลงบ้าง เพื่อจะได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ควรให้สถานศึกษา ได้ประสานกับชุมชนและร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เห็นศักยภาพของการอาชีวศึกษาแล้วจะเกิดการพัฒนาอย่างจริงจังกับสถานศึกษาและนักศึกษาของเราอย่างจริงจัง ผลผลิตของเราจะตรงตามความต้องการอย่างจริงจัง

การจัดกิจกรรมในภาพรวมมีมากเกินไปใช้งบประมาณกับส่วนนี้มากเกินไป ผลที่ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยังน้อยเกินไป สังเกตุว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ก็มีแต่พวกเรากันเองที่เกณฑ์กันไปดู ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นเพียงภาพลวง ยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งมีพลังอยู่มากมาย พร้อมให้สถานประกอบการต่างๆ ได้เรียกใช้บริการ

ผมยังว่าจะได้เห็นภาพนั้นในอนาคต และคงเป็นภาพที่สวยงามและน่าภาคภูมิใจเป็นที่สุด