ผมมีโอกาสแวะไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  บังเอิญไปเห็นบทกลอนที่เพื่อนนักส่งเสริมฯ  ถ่ายสำเนาติดไว้บนโต๊ะทำงาน  เห็นว่าผู้แต่งกลอนคงอยากจะสื่อสารให้กับคนอ่าน (น่าจะเป็นคนทำงานหรือข้าราชการ...ผมคิดเอาเอง)  เลยขอเก็บเป็นภาพมาฝากเพื่อแบ่งบันกันอ่านครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก