ปรับเจตคติให้เปิดใจยอมรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งสติ เปิดใจยอมรับ ปรับตัวให้ทัน ..

เพื่อสร้างและกระตุ้นให้ปรับเจตคติ ( Attitude ) ให้เปิดใจยอมรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
 เราสามารถใช้ทฤษฏี " กบต้ม " สะท้อนความคิดให้กับบุคคลหรือองค์กร ที่ยังไม่เห็นความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง..
ทฤษฏีกบต้มนี้ ได้ทำการทดลองโดยชาวไอริช โดยการนำอ่างมาสองอ่าง

อ่างแรกเป็นอ่างน้ำที่ร้อนจัด
อ่างที่สองเป็นอ่างน้ำที่อุ่นสบายและค่อยๆทำให้ร้อนขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งเดือด และร้อนจัด
การทดลองเริ่มต้นโดยการนำกบตัวที่หนึ่งใส่ลงในอ่างแรกซึ่งมีนำร้อนจ้ด และ
นำกบตัวที่สองใส่ลงในอ่างที่สองซึ่งอุ่นสบาย ๆ และค่อยๆ ทำให้ร้อนขึ้นอย่างช้า ๆจนกระทั่งเดือด

คำถามที่เกิดขึ้นคือ กบคัวไหนรอด ตัวไหนตาย ? ..
 ผลปรากฎว่ากบที่ใส่ลงไปในอ่างแรกที่มีน้ำร้อนจัดกลับรอด  เพราะรู้ว่านำร้อนจึงรีบกระโดดออกจึงยังไม่มีผลถึงตาย   เปรียบเสมือนว่ารู้และรีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสายเกินไป  ..
ส่วนกบตัวที่สองที่ลงอ่างน้ำอุ่นสบายๆในช่วงแรก
และค่อยๆทำให้ร้อนขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งร้อนจัด ปรากฏว่ากบตัวนี้ตาย เพราะโดยปกติแล้วกบมีความสามารถในการปรับตัวได้ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ                                  จึงไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

( จากบางส่วนของหนังสือเรื่อง Knowledge management in action โดย Dipl.-Ing.บดินทร์ วิจารณ์ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)