เริ่มรู้สึกไม่สบายเมื่อ 2 วันมานี้ ด้วยอาการ ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ำมูกใสๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว
คิดว่าน่าจะมาจากอากาศเปลี่ยนแปลง โดนน้ำฝน..และช่วงนี้นอนดึกด้วยทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่ก็ดูแลตนเองโดยการรับประทานยา กินน้ำอุ่นๆและผลไม้..และก็พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น..