เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (17/3/52) ได้มีโอกาสเป็นวิทยากร  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีด้วยโปรแกรม GL 47 ให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัด สพท.สงขลา  2  โปรแกรมนี้เขาคงใช้กันมานานแล้ว แต่ ดิฉันก็ไม่เคยทราบ เพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ  เพิ่งได้มารู้จัก เอาตอนที่คุณชะอ้อนมาบอกว่าให้ช่วยบรรยาย การบันทึกบัญชีให้หน่อย  จึงได้ศึกษาดู  ก็ ง่ายดี  เราทำบัญชีด้วยมือ และด้วยระบบ GFMIS อยู่แล้วจึงศึกษาด้วยตนเองก็เข้าใจง่าย ๆ  เพียงแต่ตั้งใจว่าจะทำมัน ก็ง่ายนิดเดียว แต่..... คนที่จะทำได้ต้อง มีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนนะคะ  ไม่งั้นก็ไม่สามารถป้อนข้อมูลคู่บัญชีได้ 

ดิฉันจึงมาคิดต่อว่า  เรา... ส่วนราชการ สพท.สงขลา 2  น่าจะเอาใช้บ้าง เพราะตอนนี้เรายังต้องทำบัญชีมืออยู่เลย   การเปลี่ยนแปลงจากบัญชีที่ลงด้วยมือ ไปส่ง GFMIS ย่างเข้าปีที่ 5 ก็ยังไม่มีทีท่า  ว่าจะแล้วเสร็จ  รัฐบาลคิดการใหญ่เหลือเกิน  ไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของ โปรแกรม  ของคน  ของความแตกต่างของหน่วยงาน  และอีกมากมาย  ยิ่งทำก็ยิ่งพบปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็ต้องปรับปรุงกันไปค่ะ  ในฐานะคนทำงาน  อยุ่ในองค์กรของราชการ  ก็พยายามเต็มที่ที่จะให้นโยบายของรัฐขับเคลื่อนไปให้ได้เร็วที่สุด  คิดว่ามดตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งคงจะมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างรังมดค่ะ