ลองฟังเพลงใหม่สิค่ะ        http://www.gotoknow.org/file/thitichaya/aew0055..swf