ผมดีใจที่ผู้นำชุมชนและเพื่อนผมเช่น คุณดำรงค์ โยธารักษ์  ผู้นำแนวความคิดดี ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิตมาสู่ชุมชนชาวอำเภอปากพนัง  เป็นแนวทางการศึกษาที่จะนำจิตวิญญาณชุมชนที่สูญหายไประหว่างหนทางเดินแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ให้กลับคืนมาสู่แผ่นดินแม่อีกคราหนึ่ง
ในฐานะเพื่อนผมยินดีที่จะร่วมแนวทางเดิน  โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว  และผมยินดีที่จะนำบ้านของผมเข้าเป็นเครือข่าย "ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตปากพนัง"
ผมยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีแนวทางร่วมกันทุกท่านครับ  หรือหากท่านที่อยู่ในแนวทางอื่น  ผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ  ผมมีภาพบรรยากาศของ "บ้านเรียนรู้พันธุ์ไม้" มาฝากด้วยครับ
ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่นำแนวคิดดี ๆ มาสู่ชุมชน  ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ที่มอบพื้นที่ในการเชื่อมต่อความรู้ของชุมชนครับ
บ้านเรียนรู้พันธุ์ไม้
สวนน้ำหลังบ้าน
สวนน้ำหน้าบ้าน