ห้วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคต

ความตื่นเต้นที่ได้พบกับช่องทางการเชื่อมต่อความรู้จากภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษกับคนสมัยปัจจุบันไปสู่คนรุ่นหลัง สคส. ได้มอบสิ่งที่ดีแก่ชุมชน

ผมดีใจที่ผู้นำชุมชนและเพื่อนผมเช่น คุณดำรงค์ โยธารักษ์  ผู้นำแนวความคิดดี ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิตมาสู่ชุมชนชาวอำเภอปากพนัง  เป็นแนวทางการศึกษาที่จะนำจิตวิญญาณชุมชนที่สูญหายไประหว่างหนทางเดินแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ให้กลับคืนมาสู่แผ่นดินแม่อีกคราหนึ่ง
ในฐานะเพื่อนผมยินดีที่จะร่วมแนวทางเดิน  โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว  และผมยินดีที่จะนำบ้านของผมเข้าเป็นเครือข่าย "ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตปากพนัง"
ผมยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีแนวทางร่วมกันทุกท่านครับ  หรือหากท่านที่อยู่ในแนวทางอื่น  ผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ  ผมมีภาพบรรยากาศของ "บ้านเรียนรู้พันธุ์ไม้" มาฝากด้วยครับ
ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่นำแนวคิดดี ๆ มาสู่ชุมชน  ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ที่มอบพื้นที่ในการเชื่อมต่อความรู้ของชุมชนครับ
บ้านเรียนรู้พันธุ์ไม้
สวนน้ำหลังบ้าน
สวนน้ำหน้าบ้าน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านเรียนรู้พันธุ์ไม้ความเห็น (1)

sawat
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมยินดีที่ได้รู้จักพี่สุเมธเมื่อคราวไปเรียนรู้ที่ปากพนัง  วิถีชีวิตที่พอเพียงเป็นแนวทางที่ผมพยายามฝึกฝนอยู่ครับ  ผมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพี่สุเมธ  หลากเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้รับฟัง  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับผมมากครับ (ผมมีความลับอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับ  พี่สุเมธหน้าตาคล้ายพี่ชายคนโตผมมาก)
ด้วยความเคารพ
สวัสดิ์  พุ้มพวง