สายบู๊ ได้เเก่ ดาบ กระบี่ ทวน
1-10 เก็บที่ เเมวโหด กบยักต์ จิ้งจอก (จนกว่าจะเปลี่ยนอาชีพ)
11-20 เก็บที่ วัวคล้ง หมูป่า หมาป่าขนเทา  หมีโฉด จ้าวหมาป่าขนเทา จิ้งจอกสามหาง คนตัดไม้เป็นต้น
เเผนที่ฮันบัล