สื่อการเรียนการสอน

สื่อการสอน ดิจิตอล web-based instruction e-learning streaming media vod อินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาไร้พรมแดน.
                เป็นการประสมประสานกันระหว่างการศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกลโดยเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม ทุกรูปแบบในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ทำให้เกิด สังคมการเรียนรู้ ที่เรียกว่าJust  in  Time คือตอบสนองต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ให้บุคคลมีความรู้ก้าวมั่นทันโลก ก้าวล้ำนำโลก
ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ

                1. ระบบการถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์

                2. ระบบเนื้อหา หรือระบบหลักสูตร

                3. ระบบสื่อ

1. ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
                1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์…เสียง ..ภาพ ...ตัวอักษร
                1.2 ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล...เสียง... ภาพ .. คอมพิวเตอร์
          1.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  e :mail ,  www
                1.4 ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง ระบบสื่อตามประสงค์  VOD

2. ระบบหลักสูตร

                2.1 มีความหลากหลาย จบในตัว

                2.2 เนื้อหามีความยืดหยุ่น

3. ระบบสื่อ

                ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอล เพื่อที่จะถ่ายโอน ถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้

การเลือกใช้สื่อ ควร

ศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภทและสื่อควรสามารถ

แสดงผลการสอนผ่านจอภาพหรือผ่านคอมพิวเตอร์ได้

เรียบเรียงจาก รายการวีดิทัศน์ ของ มสธ. โดย รศ.ดร. นิคม ทาแดง..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนยุคดิจิตอล Digital Instructional Mediaความเห็น (57)

IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ.............อาจารย์

วันนี้ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม sound forge เป็นครั้งแรกที่ได้รับความรู้เรื่องนี้ และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้กับลูกศิษย์........................ขอบคุณมากค่ะ

                               นางสาวชลธิรา พลราษฎร์               

                              เลขที่  16  หมู่เรียน C.I.6.1              

 

 

IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ที่เคารพ

         ท่านอาจารย์คะการเรียนกับท่านอาจารย์  เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและน่าสนใจมาก เป็นความรู้ใหม่ๆ แปลกแหวกแนวและสนุกมาก    โดยเฉพาะน้ำเสียงของอาจารย์มีพลังเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ ( เครือข่ายพันะมิตรเพื่อประชาธิปไตยจริงๆ )

 

                                            ด้วยความเคารพ

ปล. สนุกและได้ความรู้  ขอบพระคุณค่ะ คณะ  สาวสาวสาว

สุมลมาลย์/หนูอาจ/สารภี/กรรณิการ์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

อ. มานิต  ยอดเมือง  รูปหล่อ เสียงดี  ใจดีมาก ให้ เอ  หัอง c.i.6.1 ทุกคนนะคะ

          นักเรียน

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่ได้เรียนกับอาจารย์  ได้ความรู้อย่างมากและจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขอบคุณมากค่ะ

 

                                ทศพร  ตาดสุวรรณ์

                                    C.I.6.1 เลขที่ 19

IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

        เรียนกับอาจารย์สนุกมาก  ได้เรียนรู้แบบไฮเทค  เรียนปนวิ่ง เพราะตามอาจารย์ไม่ทัน  แต่ก็ต้องพยายามวิ่งให้ทันอาจารย์อาจารย์คะตามทันแล้วค่ะ  อาจารย์เก่งและแม่นยำในเนื้อหาที่ท่านอาจารย์สอน

        ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้

                                       

                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

       คณะ  สาว  สาว  สาว 

เสาวนี มรกตเขียว
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ให้ความรู้  และได้รับประโยชน์อย่างมาก  ขอบคุณมากค่ะ

 

                             เสาวนี  มรกตเขียว

                             C.I.6.1  เลขที่  46

สำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

 

เรียน  อาจารย์มานิต  ยอดเมือง

     ดิฉันนางสำรวย   รัตนบรรดาล  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียง โดยใช้โปรแกรม sound  forge  รักมากค่ะ

                                   สำรวย   รัตนบรรดาล

                                          เลขที่ 41

ภัสกาญจน์/ปรียาภรณ์/ วรรณวิไลพรรณ
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

    การเรียนวันนี้สนุกมากค่ะ  ได้รู้และได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ

 

                         ด้วยความเคารพ

Chutipan Namtao
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ  ท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

             วันนี้ได้รับความรู้มากมายขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ

                                 ชุติพันธ์   นามท้าว

                                     เลขที่ 18

อรชร
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

วันนี้(7พ.ค)เรียนกับอาจารย์มานิต ดีใจมากเลย ที่วันนี้ส่งข้อความมาหาอาจารย์ได้เพราะเมื่อวานพยายามทำแล้วแต่ไม่สำเร็จ  วันนี้จึงมีความภูมิใจมากจริงๆ

                                อรชร  มิ่งส่วน

                  C.I.6.1  เลขที่48

นางอะรอน วงศ์มั่น
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

วันที่ 7 พ.ค.2549 วันนี้รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมากที่ได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้ตนเองมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดีย่ง

                        อะรอน  วงศ์มั่น

                           หมู่เรียน C.I. 6.1

ประพาส ชาติทอง
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

7 พ.ค. 2549

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

              วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้สร้าง Blog  เป็นของตัวเอง  และได้ความรู้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสมัยใหม่  และจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

                 ประพาส  ชาติทอง

                      หมู่เรียน  CI 6.1 เลขที่ 3

สำราญ คชพงษ์
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

7 พฤษภาคม 2549  เรียนสนุกมาก ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือในการสร้างสื่อด้านนี้มีมากมาย ตามไม่ทันความก้าวหน้า ต้องพัฒนาตนเองให้มากกว่านี้ จะพยายามค่ะ

                                              สำราญ  คชพงษ์

                                               C.I.6.1  เลขที่ 42

บุญกอง ชูรา
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

7 พ.ค. 2549

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

              วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้สร้าง Blog  เป็นของตัวเอง  และได้ความรู้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และดีใจมากที่ได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้ตนเองมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดียิ่ง

              บุญกอง  ชูรา

                  CI 6.1 เลขที่ 2

สำราญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียน    ผศ.มานิต ยอดเมืองที่เคารพ

         ดิฉันนางสำราญ คชพงษ์ C.I.6.1 เลขที่ 42 ได้ฝึกปฏิบัติการสมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซด์และนำรูปลงใน Blog   ของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   มีชื่อในเว็ปไซด์  ดังนี้  http://gotoknow.org/samran2

                                         ขอบพระคุณอย่างสูง

                                         สำราญ  คชพงษ์

Soawanee
IP: xxx.113.55.205
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้ช่วยศาสตร์จารย์มานิต  ยอดเมือง  ที่เคารพ

      จากการที่ได้รับการเรียนการจัดทำBiog ดิฉันได้รับความรู้และสามารถนำข้อมูลลงในเว็ปไซด์ได้ และได้ทำการทดลองเปลี่ยนข้อมูลในเว็ปไซด์  และขออนุญาตอาจารย์ลงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบโครงงาน  ดิฉันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้าง

                                       เสาวนี  มรกตเขียว

                                       C.I.6.1  เลขที่  46

ymanit
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

           จากที่ท่านอาจารย์ได้สอนเรื่องการตัดต่อภาพ เพื่อใช้ในการจัดทำ Blog ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปใช้ในอนาคตต่อไป และผู้เรียนได้สร้าง Blog เป็นของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชื่อว่า  http://gotoknow.org/Aronwong

                            นางอะรอน วงศ์มั่น

                                  เลขที่ 50 หมู่เรียน C.I.6.1

 

Annoptonyou
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์มานิตย์  ยอดเมือง ที่เคารพ

        กระผมนายอรรณพ  ตัญญู  นักศึกษา Ci 6.1 เลขที่ 8 ได้สร้าง Blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยชมBlog ได้ที่ http://gotoKnow.org/annoptonyou 

                                            ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                             อรรณพ  ตัญญู

                                             CI 6.1 เลขที่ 8

kanyanee srida
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

            ดิฉันนางสาวกัลยาณี  สีดา  เลขทที่ 11 C.I. 6.1ได้สร้าง Blog และแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว http://ww.gotoknow.org/kanyanee

                                          ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                              กัลยาณี  สีดา

เกษมศรี บุญพอ
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

 ดิฉันนางเกษมศรี   บุญพอ  นักศึกษา  C.I.6.1 เลขที่  13  เรียนการสร้าง  Blog   และการแทรกรูปภาพวันนี้พอจะเข้าใจบ้าง  แต่ยังไม่กระจ่างเท่าที่ควร  ขอความกรุณาท่านอาจารย์สอนช้า ๆ  ด้วยค่ะ เพราะส่วนมากนักศึกษาตามไม่ทัน  ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

นางเกษมศรี บุญพอ
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน  นางเกษมศรี   บุญพอ  เลขที่  13   ได้สร้าง  Blog เสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาท่านอาจารย์เข้าไปเยี่ยมชมด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ gotoknow.org/kasemsee

 

Kannikar Jaengpaisan
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาลได้สร้าง Blog พร้อมส่งข้อความและรูปภาพให้อาจารย์แล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์มอบให้ มีประโยชน์และได้ความรู้จริงๆ อาจารย์สามารถเปิดดูได้ที่ http://gotoknoe.org/kannikarjaeng ค่ะ

พนมวัลย์ คงสำรวย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางพนมวัลบ์  คงสำรวย  เลขที่24  ได้สร้าง Blog  ตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ขอความกรุณาเข้าเยี่ยมชมได้ที่  http://gotoknow.org/panomval99 ด้วยค่ะ

                                 ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาให้ความรู้

โศภิต วงศ์คูณ
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

         เมื่อผมได้รับความรู้จากการศึกษาวิชาการจัดทำสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอาจารย์  สำหรับผมคิดว่าได้ความรู้มากมาย...แต่หากอาจารย์มาประเมินผมผมคงได้เพียงเล็กน้อย   อาจารย์ครับ..กรุณาเปิดไปดูผลงานผมด้วยที่.........

http://gotoknor.org/sophitwong

ประพาส ชาติทอง
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ. มานิต  ยอดเมือง

            วันนี้ได้เรียนเรื่องการตัดต่อภาพยนต์  การสร้างภาพ เสียง สามารถที่จะสร้างภาพยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            นายประพาส  ชาติทอง

             CI. 6.1    เลขที่  3 

วราภรณ์ นิลดา
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ. มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

            ดิฉันได้เรียนเกี่ยวกับการทำ blog และการแทรกภาพ ได้รับความรู้จากอาจารย์เป็นอย่างดี และได้พยายามทำอย่างเต็มความสามารถ มีผลงานที่จะนำเสนออาจารย์ใน  http://gotoknow.org/waraponnin 

            นางวราภรณ์  นิลดา

             CI. 6.1    เลขที่  37

นายโศภิต วงศ์คูณ
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

         ผมโศภิต  วงศ์คูณ  เคยส่งความคิดเห็นมาแล้วแต่ผมให้ที่อยู่ผิด  แต่ด้วยความที่อยากให้อาจารย์ไปดูงานที่ผมทำไว้ จึงขอแจ้งที่อยู่มาใหม่อีกครั้งนะครับ....

         http://gotoknow.org/sohpitwong

                     ขอขอบพระคุณมากครับ....Sophit...no.7

chutipan
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต ยอดเมืองที่เคารพ

                ดิฉัน ชุติพันธ์  นามท้าว  C.I.6.1 เลขที่ 18 ค่ะ  ดิฉันเคยส่งความคิดเห็นมาแล้วค่ะ  แต่ครั้งนี้ดิฉันได้เปลี่ยนรูป และข้อความใหม่แล้ว  อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูงานที่แก้ไขใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ 

                 ขอบพระคุณมากค่ะ

                     14 พ.ค.49  เวลา 20.48 น.

หนูอาจ ขิงรัมย์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต ยอดเมืองที่เคารพ

                ดิฉัน หนูอาจ ขิงรัมย์  C.I.6.1 เลขที่ 47 ค่ะ  ดิฉันเคยส่งความคิดเห็นมาแล้วค่ะ  แต่ครั้งนี้ดิฉันได้เปลี่ยนรูป และข้อความใหม่แล้ว  อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูงานที่แก้ไขใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ หวังว่าอาจารย์คงจะกรุณาให้ A น่ะค่ะ

                 ขอบพระคุณมากค่ะ

สารภี ผัดโพธิ์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต ยอดเมืองที่เคารพ

                ดิฉัน นางสารภี  ผัดโพธิ์  C.I.6.1 เลขที่ 40 ค่ะ  ดิฉันเคยส่งความคิดเห็นมาแล้วค่ะ  แต่ครั้งนี้ดิฉันได้เปลี่ยนรูป และข้อความใหม่แล้ว  อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูงานที่แก้ไขใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ 

 

                 ขอบพระคุณมากค่ะ

http://gotoknow.org/sarapee2

หนูอาจ ขิงรัมย์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
 ดิฉัน หนูอาจ ขิงรัมย์  C.I.6.1 เลขที่ 47 ค่ะ  ดิฉันเคยส่งความคิดเห็นมาแล้วค่ะ  แต่ครั้งนี้ดิฉันได้เปลี่ยนรูป และข้อความใหม่แล้ว  อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจดูงานที่แก้ไขใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ หวังว่าอาจารย์คงจะกรุณาให้ A น่ะค่ะ

                   ***********************     

ขอเพิ่มเติมค่ะ

เชิญเยี่ยมชมได้ที่  http://gotoknow.org/nuart นี่น่ะค่ะ

                     ขอบพระคุณมากน่ะค่ะ

 

นางสาวปรียาภรณ์ ฉัตรสุวรรณ
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

                    ดิฉัน นางสาวปรียาภรณ์  ฉัตรสุวรรณ         เลขที่ 23   c.i.6.1 ได้จัดทำ  blog  ที่ท่านอาจารย์ให้ทำแล้ว   อยู่ใน  http://gotoknow.org/preyaporn1    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญ เพื่อน  c.i.6.1  แสดงความคิดเห็นมาที่  blog ของดิฉันด้วยนะคะ

                  ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้

         จะพยายาม ปรับปรุง  blog  ให้พัฒนาให้ดีกว่านี้นะคะ

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง

                  ปรียาภรณ์  เลขที่ 23  c.i.6.1

นางเพ็ญนภา สมภักดี
IP: xxx.113.55.199
เขียนเมื่อ 
 

สวัสดีค่ะ  อาจารย์มานิต  ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน  นางเพ็ญนภา  สมภักดี C.I.6.1  เลขที่  27  วันนี้อาจารย์สอนและทบทวนเนื้อหาและงานที่จะต้องนำเสนออาจารย์  ในวันพรุ่งนี้  ดิฉันมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  จะตั้งใจและพยายามส่งงานอาจารย์ใหครบทุกชิ้นและทันในเวลาที่กำหนด

ขอบคุณมากค่ะ

นางเพ็ญนภา  สมภักดี  C.I.6. เลขที่  27 

http://gotoknow.org/pennapa16

 

นางเพ็ญนภา สมภักดี
IP: xxx.113.55.199
เขียนเมื่อ 
 

สวัสดีค่ะ  อาจารย์มานิต  ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน  นางเพ็ญนภา  สมภักดี C.I.6.1  เลขที่  27  วันนี้อาจารย์สอนและทบทวนเนื้อหาและงานที่จะต้องนำเสนออาจารย์  ในวันพรุ่งนี้  ดิฉันมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  จะตั้งใจและพยายามส่งงานอาจารย์ใหครบทุกชิ้นและทันในเวลาที่กำหนด

ขอบคุณมากค่ะ

นางเพ็ญนภา  สมภักดี  C.I.6. เลขที่  27 

http://gotoknow.org/pennapa16

 

สำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

วันนี้เรียนกับอาจารย์สนุกมาก และได้รับความรู้มากเลย วันนี้ได้ทำการตัดต่อวีดีโอนำตกไนแองการ่าสนุกมากเลยสวยก็สวยอาจารย์ไปเที่ยวตอนนั้นคงจะสวยงามมากนะคะ  นอกจากอาจารย์ได้เห็นความสวยของไนแองการ่าแล้วอาจารย์ยังนำความสวยของไนแองการ่ามาให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับความรู้อย่างดี

ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

นางสำรวย  รัตนบรรดาล

c.i.6.1  เลขที่  41

 

นางสำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

วันนี้มาหาอาจารย์เป็นครั้งที่  2 แล้วดิฉันส่งงานทุกอย่างอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจงานดิฉันด้วยนะคะที่

htt://gotoknow.org/sumruay

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

นางสำรวย  รัตนบรรดาล  c.i.6.1  เลขที่  41

นางสำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตที่เคารพ

           วันนี้ทำงานเพลิน ตัดต่อวีดีโอ น้ำตกไนแองการ่าประกอบเพลง เข้ามารายงานตัวกับอาจารย์ไม่ถูกซักที สงสัยว่าท่านอาจารย์คงต้องอ่านตอนเช้าเพราะว่าดึกแล้ว

             ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

             นางสำรวย  รัตนบรรดาล C.i.6.1  เลขที่ 41

              http://gotoknow.org/sumruay

ชุติพันธ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

                   เรียน  อาจารย์มานิต ที่เคารพ             

           อ่านบทความของอาจารย์แล้วได้เนื้อหาสาระดีมากค่ะ และดีใจมากที่อาจารย์ได้ไปเปิดอ่านเรื่องอุปาทานที่ดิฉันบันทึกไว้ และอาจารย์ยังได้ถามคำว่าลิงกำถั่ว ว่าหมายความว่าอย่างไร ดิฉันได้ตอบอาจารย์แล้วนะคะ ขอให้อาจารย์กลับไปเปิดอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ

                ขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/chutipan

ภัทรภา
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

  ดิฉันได้พัฒนาปรับปรุงบล็อกตามที่อาจารย์ได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเข้าตรวจด้วยค่ะ

  นางภัทรภา  แสนหอม 

http://gotoknow.org/pattarapa5

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิตที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์  คำตัน   เลขที่  35

คบ.35.4.1  ดิฉันได้สรุปสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้องพร้อมส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจแล้วค่ะ  ดังเว็บบล็อกนี้   http://gotoknow.org/blog/lady  

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิตที่เคารพอย่างสูง

กราบขอโทษท่านอาจารย์ค่ะเว็บผิดวัหนึ่งค่ะ

 

ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์  คำตัน   เลขที่  35

คบ.35.4.1  ดิฉันได้สรุปสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้องพร้อมส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจแล้วค่ะ  ดังเว็บบล็อกนี้   http://gotoknow.org/blog/lydy   เว็บนี้ถูกต้องค่ะ

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง  ที่เคารพอย่างสู่

ดิฉันนางสาวนวลจัทรน์  กลไกล  เลขที่  19

หมู่เรียน  คบ.35.4.1

เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สุรปย่องานเรื่องสื่อการเรียนการสอน  ข้อมูลถูกต้องพร้อมส่งให้อาจารย์ตรวจแล้วค่ะ  และดิฉันได้สร้างบล็อกสมัครเพลนเน็ต  ใส่รูปเรียบร้อยแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์ตรวจงาน

ได้ที่เว็บบล็อกนี้  http://gotoknow.org/blog/nuanjan

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวปรีชยาภรณ์  อุนาพันธ์  เลขที่  25

คบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้ทำงานที่อาจารย์ให้สรุปสื่อการเรียนการสอนเสร็จเรียนร้อยพร้อมส่งแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์ตรวจงานได้ที่  เว็บนี้

http://gotoknow.org/blog/picapon

เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

ดิฉันนางสาวสุกัญญา  พิณทอง  เลขที่  46

คบ.35.4.1 

เอก  การศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปเนื้อหาเรื่องสื่อการเรียนการสอนเส็รจเรียบร้อยพร้อมที่จะให้อาจารย์ตรวจแล้วค่ะ

เว็บนี้ค่ะ http://gotoknow.org/blog/otop

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวสุนันทา  สนธิชัย 

เลขที่  47   คบ.35.4.1

เอกการศึกษาปฐมวัย

ดฉันส่งงานสรุปงานสื่อการเรียนการสอนค่ะ  และดิฉันได้สมัครบล็อกสร้างบล็อกเอารูปลง  สมัครเพลนเน็ตเรีบยร้อยแล้วค่ะ

ดังเว็บบล็อกนี้ 

http://gotoknow.org/blog/not

http://gotoknow.org/blog/not

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอ.มานิต  ยอดเมือง

ดินฉันนางยุพิน  บัวเงิน 

เลขที่  34

คบ.35.4.1

เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สร้างบล็กสมัครแพลนเนตดังที่อาจารย์สอนเรียบร้อยแล้ว  และสรุปเนื้อหาเรื่องสื่อการสอนดังที่ท่านอาจารย์บอกดิฉันพร้อมส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจแล้วค่ะดังเว็บบล็กนี้

http://gotoknow.org/blog/upin

 

เรียนท่านอ.มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวภิรมย์รักษ์  พรมวัง 

คบ.35.4.1

เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้ทำสรุปสื่อการเรียนการสอนเส็รจเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมที่จะให้อาจารย์ตรวจแล้วค่ะและดิฉันได้สมัครบล็อกสร้างบล็อกใส่รูปแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์ตรวจงานพร้อมติชมได้ที่ เว็บบล็อกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/piromrak

 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวสุภาวดี  ละออศรี  เลขที่  51

คบ.35.4.1

เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปสื่อการสอนตามที่ท่านอาจารย์สั่งงานเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วค่ะ  และสมัครบล็อกใส่รูป เรียบร้อยแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์ตรวจและติชมได้ที่  เว็บนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/supawadee-16

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวรัตนา  พรหมสี  เลขที่  36

คบ.35.4.1   เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันสรุปเนื้อหาในชีทที่อาจารย์ให้สรุปส่งในบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์เข้าตรวจติชมสื่อการสอนบล็อกดิฉันดังเว็บบล็อกนี้

http://gotoknow.org/blog/ruratna

 

เว็บบล็อกนี้ค่ะhttp://gotoknow.org/blog/ymanit/rurattana

 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางจิตรา  พิมแก้ว  เลขที่  10

คบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันสรุปงานสื่อการเรียนการเรียนการสอนพร้อมส่งแล้วค่ะ  เชิญท่านอาจารย์ตรวจงานที่เว็บนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/chitta

 

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

ดิฉันนางสุภาพ  ผ่องใส  เลขที่  49

หมู่เรียนคบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปงานสื่อการเรียนการสอนพร้อมส่งแล้วค่ะ

และเชิญท่านอาจารย์ติชมได้ที่เว็บบล็อกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ksupap

 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

ดิฉันนางสาวชื่นมณี  กาลสุข  เลขที่  12

หมูเรียนคบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปงานสื่อการเรียนการสอนพร้อมส่งแล้วค่ะเชิญท่านอาจารย์ตรวจงานและติชมได้ที่ 

  http://gotoknow.org/blog/chuenmanee

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

ดิฉันนางสาวขวัญฤทัย  ชัยรัตน์ 

หมู่เรียน  คบ.35.4.1 เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปงาน  เรื่องสื่อการเรียนนการสอน  ถูกต้องพร้อมส่ง  เชิญท่านอาจารย์ตรวจและติชมได้ที่  เว็บบล็อกนี้

http://gotoknow.org/blog/khanrutai

 

 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวสุภาภรณ์  รัตนศรี 

หมู่เรียนคบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปงานตามที่อาจารย์สั่ง  ได้อย่างถูกต้องพร้อมส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจ  ดิฉันได้ทำขึ้นเป็นบล็อกเว็บนี้

http://gotoknow.org/blog/ssupapon

เชิญท่านอาจารย์เข้าติชมได้ที่เว็บนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันภัทรลภา  ศุภฤทธานนท์  เลขที่  12

หมู่เรียน  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้สรุปเรื่องสื่อการสอบทำเป็นบล็อกถูกต้องพร้อมส่งแล้วค่ะ  เว็บนี้ค่

http://gotoknow.org/blog/patrapa

เชิญท่านอาจารย์มานิตเข้าติชมได้ดังเว็บบล็อกนี้ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

 เรียนอาจารย์ที่เคารพ

   ดิฉันมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่กับยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน ขอบอกว่าเรียนกับอาจารย์แล้วไม่ซีเรียสเลย สนุกมาก ๆ ขอบคุณมากค่ะ

                  ค.บ 3.4 ค่ะ