ครูแดงมีข่าวดีมาบอก

ครูมีข่าวดีที่จะมาบอกน้องๆกศน  ปากพนังทุกคนช่วงนี้ใกล้จะปิดการลงทะเบียนแล้วนะ  หมดเขตวันที่  28  เมษายน  2549  นี้ ใครท่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้มาลงด่วน  และจะขอแนะนำหลักสูตรใหม่สำหรับผู้ต้องการเรียนทางลัดสามารถมา เทียบระดับความรู้ได้กับ  กศน.ปากพนัง แตะละระดับทั้งประถม  ม.ต้น และม.ปลายใช้เวลา  เดือนก็จบแล้วนะค๊ะสมัครด่วนวันนี้  ถึงวันที่  25  เมษายน  2549  นี้เท่านั้น ภาคเรียนท่  1/2549  จะเปิดเรียนวันท่  พฤษภาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูแดง กศน.ปากพนังความเห็น (0)