Blog...Don't..Lock

 JJ อ่าน Blog ของท่าน ใบบอน แล้วต้องขออนุญาต นำมาเผยแพร่ให้ชาว Blog ลอง "ลปรร" เพื่อเราจะได้ไม่

 " ฉลาดลึก แต่...โง่...กว้าง " ยังมีอะไรในโลกในนี้อีกมากมาย

 หนทาง และ ระยะเวลาเท่านั้น ที่จะพิสูจน์ ความ จริงใจ จริงจัง ความต่อเนื่อง ความยั่งยืน เพื่อ "ผืนแผ่นดินที่เรารัก เป็นที่พัก และ พัฒนาเพื่อ สังคมแห่งการเรียนรู้"

JJ