การปฏิรูปการเมืองกับบทบาทเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อให้บุคลากรสายสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาท และ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปฎิรูปการเมือง และเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพในภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม

     ขอนำข่าวการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ “การปฏิรูปการเมือง: ทางออก วิกฤตการเมืองของชาติ กับบทบาทเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพภาคใต้” มาเล่าให้ฟัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ในวันที่ยกร่างเพื่อจัดเวทีนี้ ผมในฐานะตัวแทนเครือข่ายหมออนามัย ได้เข้าร่วมคิดและวางแผนการจัดรวมกันตัวแทนเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยมีอาจารย์พงศ์เทพ ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ. เป็นคุณเอื้อ และน้องจอย (ผู้ชาย...ยิ้ม ๆ อย่าแปลกใจ) ผู้ประสานงานแผนงานนโยบายสาธารณะ เป็นคุณลิขิตให้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 ที่ผ่านมาครับ

     การประชุมวันนั้น ได้ประสานงานต่าง ๆ ไปด้วย ประชุมไปด้วย ก็สามารถยกร่างเป็นกำหนดการจริงได้เลย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

          08.30 – 12.00 น. แกนนำในแต่ละวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมระดมสมองเพื่อยกร่าง “ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง
          13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดเวทีนโยบายสาธารณะ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          13.15 – 14.00 น. ปาฐกถา เรื่อง บทบาทวิชาชีพสุขภาพ กับการปฏิรูปการเมือง โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
          14.00 – 15.00 น. นำอภิปรายหัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเมือง: กรณีศึกษา ระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ อดีต สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
          15.00 – 16.30 น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปการเมือง” โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.อนันตชัย ไทยประทาน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ และคุณเอกชัย อิสระทะ เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
          16.30 น. การประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพภาคใต้

     สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสาธารณะขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรสายสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาท และ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปฎิรูปการเมือง และเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพในภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม

     ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในเวที จะได้รับเอกสารแจกฟรี คือ 
          1.) หนังสือ หยุดระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ 
          2.) หนังสือ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุ̣ตโต)  และ 
          3.) หนังสือ อนาคตของประเทศไทย ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง ศ.นพ.ประเวศ วะสี กับ อ. เสน่ห์ จามริก

ท่านผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะครั้งนี้ ได้ที่...

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร./Fax 074-451168
หรือทาง E-Mail ที่

[email protected]

     แจ้งก่อนได้รับสิทธิก่อน มีที่นั่งจำนวนจำกัด ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงการถ่ายทอดด้วยทีวีวงจรปิดไปยังห้องข้าง ๆ ระเบียง และด้วยโปรเจคเตอร์ลงมายังชั้นล่างของห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย (ที่นั่งในห้องประชุมจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่แจ้งความจำนงค์เข้ามาก่อนครับ)

     การมาร่วมประชุมในเวทีเสวนาครั้งนี้ ข้าราชการสามารถเดินทางมาราชการได้เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ หากต้องการหนังสือราชการเชิญชวน ผมจะนำมาลงไว้อีกครั้งให้ดาวน์โหลด หรือจะติดต่อไปที่น้องจอย ตามที่อยู่ข้างต้นได้เลยครับ ขอเชิญนะครับไปรวมพลังกันเพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิรูปการเมืองที่เราปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เลย แม้จะอยู่ในกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่ไม่อิงกับการเมืองโดยตรงในการให้บริการแก่ประชาชน อย่าลืมครับในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรามีนัดกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (22)

rc
IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 
     ไปร่วมด้วยคน แล้วเจอกันนะ
Handy
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 
   ถูกต้องแล้ว  สมควรแล้ว  อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  ต้องอยู่อย่างมีความรู้เท่าทัน  และที่สำคัญไม่ควรมีอะไรมาปิดกั้นการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การรู้เรื่องที่กระทบโดยตรงต่ออนาคตของตัวเราและของสังคมในระยะยาว  ขอให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย  เกิดคุณูปการต่อสังคม  ตามเจตนารมณ์จงทุกประการครับ  ขอเอาใจช่วย  และเชียร์อย่างเต็มที่
ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

คุณ rc

     ยินดีมากครับ อย่าลืมนำประเด็นไป ลปรร.กันด้วยนะครับว่า "บทบาทและจุดยืนของเราจะเอากันอย่างไร" แล้วเจอกันนะครับ

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ Handy

     ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ที่มองเห็นและ "ร่วมช่วยด้วยใจ" แค่นี้พวกผมก็เกิดแรงใจอันยิ่งใหญ่แล้วครับ

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดครับว่า "ไม่มีค่าลงทะเบียน" และ "เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการได้" เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ สวรส.ภาคใต้ มอ. จะส่งหนังสือไปยัง รพ.ทุกแห่ง สสจ.ทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไปครับ
DN เอ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

ผมสนใจครับ น่าจะเป็นเพราะเครือข่ายที่เข้มแข็ง ภาคใต้จึงได้จัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้บ้าง เห็นมีแต่ใน กทม.

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 

น้อง DN เอ

     ยินดีครับ แล้วพบกันนะ...หากทำดีที่ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง...ท่านเหลียนฝานสอนลูกท่านไว้ว่าเป็นการทำความดี "แท้"

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
     รายละเอียดตัวแทนหมออนามัย 5 คนที่เข้าร่วมในช่วงเช้าด้วยตามบันทึกนี้ครับ 5 ตัวแทนหมออนามัย ในเวที “การปฏิรูปการเมืองฯ”
ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

     รายชื่อที่โทรแจ้งประสานเข้ามาขอนำมาบันทึกไว้ ณ ท้ายบันทึกนี้ก่อนครับ

     1. นายประภาส สงบุตร สอ.บ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง
     2. นายสงกรานต์ เกลี้ยงแก้ว สสอ.เมือง จ.พัทลุง
     3. นายนิติธาน ณ พัทลุง สอ.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง

IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

สมัครเพิ่มเติม

     นางสินีนาฎ  อนุมณี  พยาบาลวิชาชีพ 5 สสจ.พัทลุง

IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

สมัครเพิ่มเติม

    นางอวยพร  ดำเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุข 6  สสจ.พัทลุง

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

     แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมด้วยตนเองวันนี้

     1. นายสุขสันต์ ชูสุวรรณ สอ.บ้านหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
     2. นายสมปราถนา ฉิมสังข์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
     3. นายมนูญ แสงเมือง สอ.พรุพ้อ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
     4. นายเกียรติก้อง ชูศิริ สอ.โหล๊ะหาร อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ขอสมัครเพิ่ม
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

     1. นายเกรียงไกร ไชยวรรณ สอ.บ้านเกาะเคียน อ.บางแก้ว
     2. นายกิตติพงศ์ กาญจนูปถัมภ์ สอ.บ้านหาดไข่เต่า อ.บางแก้ว
     3. นายพงษ์ประยูร แก้วหมุน สสอ.บางแก้ว อ.บางแก้ว
     4. นายณรงค์ รอดชุม สอ.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
     5. นายพันทวี มณีโชติ สอ.สะทัง อ.เขาชัยสน
     6. นายอดุลย์ อินทสระ สอ.จองถนน อ.เขาชัยสน
     7. นายสำรวย ชูมี สอ.หนองธง อ.ป่าบอน
     8. นายสถภาส คงมา สอ.นาปะขอ อ.บางแก้ว

 

IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
แก้ไข     8. นายสถภาส คงมา สอ.นาปะขอ อ.บางแก้ว
เป็น       8. นายสุภาส คงมา สอ.นาปะขอ อ.บางแก้ว
สมัครไปประชุม
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
นางสาวอาภรณ์ หนูพันธ์ รพ.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จว.พัทลุง
ราชันต์ ศรีนวล รพ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
IP: xxx.129.52.204
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่ง ผมอยากแสดงความคิดเห็นว่า ทำไมการเมืองต้องมาคุมข้าราชการประจำ โครงการต่างๆหรือแผนการปฏิบัติงานต่างๆเราก็สามารถทำเองได้ แต่พอมีการเมืองมาพัวพัน มันก็ทำให้ระบบงานต่างๆเปลี่ยนไป แล้วทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในระบบข้าราชการ ผมจึงอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากอาจารย์หรือท่านอื่นที่สนใจ
ราชันต์ ศรีนวล รพ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
IP: xxx.129.52.204
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่ง ผมอยากแสดงความคิดเห็นว่า ทำไมการเมืองต้องมาคุมข้าราชการประจำ โครงการต่างๆหรือแผนการปฏิบัติงานต่างๆเราก็สามารถทำเองได้ แต่พอมีการเมืองมาพัวพัน มันก็ทำให้ระบบงานต่างๆเปลี่ยนไป แล้วทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในระบบข้าราชการ ผมจึงอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากอาจารย์หรือท่านอื่นที่สนใจ
ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

คุณราชันต์ ศรีนวล

     1. เราเป็นเพื่อนเพื่อร่วม ลปรร.กันดีกว่าไหมครับ เป็นศิษย์อาจารย์แล้วผมรู้สึกอย่างไร แปลก ๆ ไปนะครับ
     2. การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เราเข้าไปเกี่ยวข้องแน่ หลีกพ้นไม่ได้ครับ
     3. ราชการเป็นกลไกอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายบริหาร (นักการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา) ซึ่งต้องบริหารประเทศโดยการใช้อำนาจ 1 ใน 3 อำนาจหลักของพระเจ้าแผ่นดิน แนวเข็มหรือทิศทางที่ใช้ในการบริหาร ก็เป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา (ซึ่งเป็นอีกอำนาจหนึ่งของพระองค์ที่ทรงมอบไว้ให้ประชาชน) ซึ่งมีตัวแทนของเราไปทำหน้าที่ในการซักถาม ให้ข้อคิดเห็น ซักฟอก หรืออภิปราย หากไม่เป็นที่ยุติ พระองค์ก็ทรงมอบอำนาจให้ศาลอีกอำนาจหนึ่งเพื่อพิจารณาตัดสิน เป็นการคานกันอย่างสมดุล และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ
     โดยสรุปยังไงราชการก็ต้องทำงานภายใต้การบริหารของนักการเมือง ประเด็นอยู่ที่ทำอย่างไรให้นักการเมืองที่จะเข้าไปบริหาร "ดีและมีคุณธรรม" เคยเขียนไว้ แม้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับ ตรงนี้แหละครับที่อยากชวนกันคิด ทำอย่างไรให้เกิดขึ้น

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     ขอเชิญไป ลปรร.กันต่อในประเด็นข้างต้นนี้ที่บันทึก ทำไมการเมืองต้องมาคุมข้าราชการประจำ? ต่อนะครับ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

link ที่ถูกคือ http://gotoknow.org/archive/2006/05/07/15/53/11/e27236 สำหรับ บันทึกเรื่อง ทำไมการเมืองต้องมาคุมข้าราชการประจำ?

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"ชายขอบ"

เวทีนี้ดิฉันจองที่ก่อน..เพื่อนเลย
ทำไมไม่มีชื่อเลยคะ...
จาก

นิภาพร  ลครวงศ์

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom ครับ

     เย็นนี้เมื่อมาถึง จะเล่าให้ฟัง แบบ F2F นะครับ อย่าน้อยใจไปเลย