ความสำคัญของงานวิจัย

จำเป็นหรือไม่ที่"งานวิจัย" ต้องได้รับการตีพิมพ์

"งานวิจัย" ที่คุณครูหลายๆ ท่านกำลังทำกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ในโครงการครุวิจัยจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีคำถามหลายคำถามที่ฉันกับเพื่อนๆครู ร่วมกันแลกเปลี่ยน

๑. โจทย์วิจัย หรือคำถามวิจัย เป็นการตั้งประเด็นคำถามเพื่อการค้นหาคำตอบ

     ฉันและเพื่อนๆ มีคำถามมากมายที่ต้องการค้นหา แต่จำกัดด้วยเวลา เราจึงต้องปรับแก้ไขตามสถานการณ์

๒."กระบวนการงานวิจัย" ใครควรเป็นผู้กำหนด พี่เลี้ยง หรือ ผู้วิจัยควรกำหนด แต่เนื่องจากระยะเวลา และความคุ้นเคยของสถานที่อีกนั่นแหละ การถูกกำหนดจึงต้องกำหนดโดยพี่เลี้ยง

๓. "พี่เลี้ยง" ในงานวิจัย ต้องเก่งพอสมควร ความเก่งไม่ใช่การอวดรู้ แต่เก่งในการจัดการ "เก่งในการจัดการความรู้" ซึ่งหมายถึงการรวบรวมเอาแนวความคิด และ"ปัญญาปฏิบัติ" ที่ทุกคนมีหลากหลายแนว นำมาขยำรวมกัน เป็นประเด็นที่แหลมคม พันาไปสู่โจทย์วิจัยที่ชัดเจนได้ การตั้งคำถาม และการจับประเด็น จึงเป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องมี และ"ทำให้ได้"

๔. ฉันอาจจะคาดหวังกับคำว่า "มหาวิทยาลัย" มากไปหน่อย "ความกร่อยๆ" ของประสบการณ์ที่ได้รับจึงบังเกิดขึ้น มี"คนเก่ง"มากมายในมหาวิทยาลัย แต่การแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกันกลับไม่มี น่าประหลาดใจ

๕. เทคนิคการจัดการเป็นเรื่องสำคัญมากๆ แต่ต้องใช้การร่วมคิดร่วมทำ งานจึงจะไปได้ดี

๖. สกว.ลงทุนไปมาก แต่สิ่งที่จะต้องได้คืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้นหรือ???

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (3)

วรชัย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
รู้สึกว่าจะเป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วถ่ายทอดกันมา  แต่ก็คงมีงานที่มีคุณภาพบ้างแหละครับหลังจากนี้ไป อย่างน้อยก็งานของอาจารย์นี่แหละ
suree
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียน น้องปิยนุช

                พี่ก็กำลังฝึกหัดทำงานวิจัย ท้องถิ่น..พยายามติดตามงานของ สกว.  และชุมชนที่เป็น เครือข่าย .. /ขอบคุณ สกว.ภาคใต้ ที่ช่วยจุดประกายความคิด../ขอบคุณ ผอ.จรัส..อ.กรวิภา   ศนจ. ปัตตานี /ทีมงานของ สกว.ที่ มอ. ปัตตานี.. ดีใจจังที่ได้แลกเปลี่ยนกับคนมีโอกาสอย่างทีมงานของน้องปิยนุช

                                        พี่สุรีย์ /กศน.ชุมพร

ปิยะนุช
IP: xxx.19.179.181
เขียนเมื่อ 

พี่สุรีย์คะ

สกว.มีศูนย์ประสานงานอยู่หลายจังหวัด มีที่สุราษฏร์ งานที่นั่นก็เป็นงานที่ทำกับเยาวชนค่ะ ถ้าพี่สุรีย์สนใจจะพัฒนาโจทย์วิจัยก็ติดต่อมานะคะ กุ้งจะช่วยติดต่อให้ค่ะ