ผมเขียนบันทึกนี้ไว้หลายวันแล้ว ตั้งใจว่าจะบันทึกเพื่อ ลปรร. การจัดการความรู้ในเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัว วันนี้เลยตัดสินใจที่จะนำเสนอ ในส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ในชีวิตส่วนตัว เป็นแนวคิดหนึ่ง มุมมองหนึ่ง ที่อาจจะมีมุมมองและการปฏิบัติที่แตกต่าง  แต่ผมได้รับการถ่ายทอดมาอย่างนี้ เมื่อต้องทำหน้าที่ส่งต่อ  ผมก็ลองใช้วิธีการเดิมที่ผมได้รับการถ่ายทอด  นำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง จะเรียกว่า "ผลิตซ้ำ" ก็คงจะไม่ผิด ขอใช้รูปภาพแทนการบันทึกนะครับ

  • วันที่ 14 เมษายน ช่วงเช้าครอบครัวช่วยกันทำขนมและอาหารสำหรับไปทำบุญที่วัดในวันที่ 15 เมษายน
  • นำลูกชายไปเรียนรู้การขนทรายเข้าวัด เย็นวันที่ 14 เมษายน ในช่วงเย็น

            

 

  • เช้า 15 เมษายน นำครอบครัวไปทำบุญที่วัด

       

 

  • ช่วงสายๆ ของวันที่ 15 เมษายน พาครอบครัวไปรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้าน

        

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก   16 / 04 / 49