จนท.สาธารณสุขร่วมใจส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนถ้ำ ให้มีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน