พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ละเมิดอำนาจรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ??


ได้ลองอ่าน พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ที่กำลังจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาชน ในหลายๆ รอบ แล้ว ต้องรู้สึกฉงนสนเท่ห์เห็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน ๒ มาตรา ที่อยากจะกล่าวถึงก่อน .. คือ มาตรา ๗ และ ๘ โดยมีเนื้อความในมาตราดังกล่าวดังนี้ ..

มาตรา ๗  ผู้ใดประสงค์จะขอทานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน
แบบหนังสือแจ้งและใบรับแจ้งให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด  ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดพื้นที่ที่ให้ขอทานไว้ในใบรับแจ้งด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นผู้ซึ่งขอทานต้องขอทานในพื้นที่ที่กำหนดดังกล่าว
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการขอทานในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงาน
นักขัตฤกษ์ หรือในงานอื่นใด ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ทำการขอทานได้โดยไม่ต้องแจ้ง
และเป็นการขอทานในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

มาตรา ๘  ผู้จะแจ้งเพื่อขอทานตามมาตรา ๗ ได้ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพโดยวิธีอื่นได้ตามปกติ
(
๒) เป็นผู้สูงอายุและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
(
๓) เป็นผู้ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นใดเพราะเหตุแห่งสภาพทางกายหรือทางจิต
(
๔) เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

เพราะเมื่อลองย้อนกลับไปอ่าน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕ ระบุไว้ว่า บุคคลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพต้องได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ???

ตกใจกันเข้าไปใหญ่ ?? มาตรการการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ คือ การ อนุญาตให้เป็นขอทาน ??พระเจ้า ?? รัฐไทยคิดอะไรมิทราบเกล้าขอรับ ??

เลยไม่แน่ใจว่า ใน พรบ.ขอทาน(ชื่อที่ใครก็เรียกแบบนี้) ยังจะมีอีกกี่มาตราที่เพี้ยน ๆ แบบนี้ ?? เพราะขอใช้เวลาอ่าน ก่อนจะเข้าร่วมยำใหญ่ในวันที่ ๑๘ มีนาคม นี้ ที่ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค ที่ ทางกระทรวง พม.อุตส่าห์เชิญให้ อิสรชน ในฐานะ ทำงานกับคนไร้บ้าน เข้าร่วมชำระชำแหละ พรบ.ฉบับนี้ ทั้งที่ก่อนหน้า อยากจะเข้าร่วมในเวทีแรก ๆ ใจแทบขาด แต่ ก็ไม่มีเวลาว่างเลยจริง ๆ เที่ยวนี้ เดินทางกลับจากเชียงราย ถึงคืนวันที่ ๑๗ ราวเที่ยงคืน จะตื่นแต่เช้า เพื่อเดินทางเข้าร่วม งานนี้อย่างแน่นอน

ใครว่างและสนใจ ผมว่า อย่าได้พลาด เป็นอันขาด เพราะ มันส่งผลกระเทือนหลายเรื่อง ครับ

 

หมายเลขบันทึก: 248045เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2009 22:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2012 07:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี