การบริการสุขภาพที่ไร้ตะเข็บ มุมมอง กูรูคุณภาพ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา


ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา Lean and Seamless Healthcare

      รายงานสด จาก Impact เมืองทองธานี

      Lean and Seamless การบริการสุขภาพที่ไร้รอยตะเข็บ หรือ รอยต่อ เสมือนการขับรถที่ใช้เกียร์ออโต ไม่สดุด เืมื่อเทียบกับรถเกียร์ธรรมดา

      ประเด็นการประการสุขภาพทำอย่างไรไม่ให้สะดุด คือ ไม่มีตะเข็บ หรือ ไร้รอยต่อ

      ในโรงพยาบาล มีกิจกรรมหลายอย่าง มีการส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตั้งแต่บริการ รักษา จนเก็บเงิน ซึ่งต้องประสานงาน และ ต้องใ้ร้รอยต่อ ไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือ เสียหาย

      ต่างประเทศ โฆษณา ใช้คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้เพื่อลดรอยต่อได้ ทำให้ข้อมูลต่างๆไม่สูญหายและสูญเสีย

      การสื่อสารเป็นตะเข็บอยางหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา เช่น แพทย์ ให้พยาบาลไปทำ Excision แต่สื่อสารไม่ไดีไปทำ Circumcision ทำใ้ห้เกิดเรื่องราว

      ตะเข็บใน ร.พ ชุมชน คือ กลางคืนใช้พยาบาลอยู่เวร จะต้องมีกระบวนการทบทวนในช่วงเช้า เพื่อทบทวนลดรอยต่อ

      ตะเข็บที่ใหญ่อีกอย่างคือ รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันเอง โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัด ทำอย่างไรจะทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน

      หลายโรงพยาบาลขาดแคลนแพทย์ แต่มีเภสัชกรพอเพียง ทำอย่างไรจะให้เภสัชกรมีบทบาทมากขึ้นสามารถช่่วยแพทย์ลดเรื่องการแพ้ยา

      เราต้องข้ามรอยต่อด้วยการทำงานสหสาขาวิชาชีพ ประเด็นที่สำคัญ คือ เริ่มมาจากการเรียนรู้ในสถาบัน วิชาชีพต่างคนต่างเรียนไม่เคยเรียนรู้ร่วมกัน แต่จบแล้วมาทำงานด้วยกัน ดังนั้นต้องเรี่ยนรู้การทำงานเป็นทีม โดยเคารพ ให้ความไว้วางใจ การเชื่อซึ่งกันและกัน เราต้ิองพยายามลดตะเข็บ

      ตะเข็บระหว่างการบริการ และ วิชาซึ่งบางแห่งโรงพยาบาลห่างไกลเมืองหลวงทำให้ขาดเรื่องวิชาการ เราต้องข้ามตะเข็บนี้ให้ได่ ต้องทำให้คนชนบทได้รับการรักษาไม่แพ้คนที่อยู่ในเมือง

      การนำความรู้ไปให้ประชาชนที่เจ็บป่วย ทำให้ประชาชนรอดชีวิตได้ ทำให้ประชาชนได้รับบริการทีดีที่สุด เช่น โรคStroke หากรักษาในสามชั่วโมงทำให้คนไ้ข้รอดชีวิตได้ หากเรายังทำไม่ไเ้ดี ต้องช่วยกันแก้

      ตะเข็บระหว่างผู้ให้ และ ผู้รับบริการ อาจทำให้ขัดใจ ขัดเคือง การฟ้องร้อง หรือ เกิดจากการให้บริการเชิงพาณิชย์มากเกินไป ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ คงต้องปรับพฤติกรรม อย่าปกป้องตนเอง เพราะทำให้นำไปสู้ความเครียดและเสียขวัญ

      ตะเข็บที่รุนแรง คือ หลาย ร.พ เลิกผ่าตัดไส้ติ่ง หรือ เลิกผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง บางแห่งมีการผ่าไส้ติ่งแตกมากกว่าร้อยละ ๔๐ แสดงว่าน่าจะมีปัญหา เช่นกันการผ่าตัดทางหน้าท้องหากทำไม่ทันเด็กเขียวอาจทำให้เกิดสมองเสื่อมหรือปัญญาอ่อนได้

      เป้าหมายของโรงพยาบาล ต้อง ถือประโยชน์ ของประชาชนเป็นที่หนึ่ง ต้องถือประโยชน์สังคม ไม่ปกป้องตนเอง ต้องสร้าง และ รักษาศรัทธาของประชาชนไว้

      โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ที่จังหวัดขอนแก่น โดย น.พ อภิสิทธิ์ เป็นโรงพยาบาลของชุมชนและเพื่อชุมชน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สร้างความไว้วางใจร่วมกับชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้องกันสุขภาพ ภูมิคุ้มกันที่ดี คือ ไม่มีตะเข็บกับชุมชน มีความดีที่ร่วมสร้างร่วมกัน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คือ การทำงานเชิง ลุก และ รุก” คือ การออกไปทำงานในชุมชน เช่น การป้องกันไข้เลือดออก เราต้องออกไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันรวมไปถึงการเกษตร

การไปมีกิจกรรมในพื้นที่ในภาคใต้ ทำให้สามารถทำงานเป็นไปได้ดี เช่น ร.พ รามัญ ขนาด ๖๐ เตียง ที่จังหวัดยะลา แพทย์ ๖ เภสัช ๕ ซึ่งมีจำนวนจำกัด ผู้บริหารและทีมนำ เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา และ ผู้นำในท้องถิ่น เช่นการถือศีลอด การเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย

แพทย์และพยาบาลที่ไปอยู่ทางภาคใต้ หล้าหาญที่จะไม่ละทิ้งประชาชน

ตะเข็บที่สำคัญ คือ การที่เราต้องสร้าง network ของโรงพยาบาล การเรียนรู้ร่วมกัน จะลดตะเข็บต่างๆได้

ความตั้งใจ น้ำใจ จิตใจ เน้นที่ความเป็นมนุษย์ จะเป็นตัวช่วยให้ลดรอยตะเข็บได้

การพัฒนาคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยพันจากการทุกข์ทรมาน พ้นจากโรคภัย การทำงานเป็นงานบุญ

 

JJ2009ฅนธรรมดา

หมายเลขบันทึก: 247639เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2009 10:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

ขอบคุณค่ะอาจารย์..ยังกะได้ไปด้วยเลยค่ะ

รอติดตามกิจกรรมต่อไป..อย่างกระชั้นชิดค่ะ

กรุงเทพฯร้อนมากมั๊ยค่ะ

เห็นด้วยทุกอย่างค่ะอาจารย์โดยเฉพาะการคิดว่า การทำงานเป็นงานบุญ อาจทำให้หมอเหนื่อยใจน้อยลง

ต่อไปคงจะต้องเพิ่มการทำงานเป็นทีม โดยเคารพ ให้ความไว้วางใจ เชื่อซึ่งกันและกัน จะได้ช่วยลดตะเข็บลงอะค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

เรียน ท่าลดา Highlight คือ การบรรยายนำ ของท่านอาจารย์ หมอจรัส ครับ

เรียน ท่านพี่อัจ MD_CU22 เราขึ้นบุญ อยู่บุญ ไม่ได้ ขึ้น-เวร ครับ

เรียน ท่านชาดา ตะเข็บ ไร้ร่องรอย ครับ

สวัสดีค่ะ..เคยไปดูงานที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์แล้ว เป็นโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนจริง ๆ ค่ะ 

เรียน ท่านพิชชา เมื่อวานนี้ ได้พบท่าน ผอ.นพ.อภิสิทธิ์ ได้ แสดงความยินดี กับท่านและทีมงานไปเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณอาจารย์ JJ ที่เก็บเรื่องราวดีดีจาก HA Forum มาเล่าสู่ฟังค่ะเคยมีโอกาสไปฟังวิชาการ 2 ครั้ง เมื่อปี 49 และในปี 50 ไปนำเสนอผลงานโครงการ พาน้องท่องวิถีพุทธ หอผู้ป่วย 3ง ค่ะ ทุกปีก็จะมีอะไรใหม่ๆมา update และจุดประกายให้คนทำงาน

มีพลังที่จะมาสร้างสรรค์ งานบริการสุขภาพ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป หนูเป็น blogger หน้าใหม่ค่ะพึ่งเรียนเขียน blog และเรียนรู้งานใหม่ใน go to know อาจารย์โปรดชี้เเนะ

  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • ดูเหมือนเราจะทำกันมานานแล้วนะคะ
  • อ่านบันทึกอาจารย์แล้วเข้าใจเรื่อง lean มากขึ้นค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี