การวิจัยพื้นบ้านในงานประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยอุดมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้นั้นจะเน้นหนักการวิจัยพื้นบ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งของงานจะนำเอากรณีศึกษาชุมชนอินทรีย์มานำเสนอเพื่อให้เห็นกระบวนการวิจัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พอ.พิเศษ นพ.วิเชียร ชูเสมอ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนบน ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ชวนพวกเราทีมงานคุยเตรียมงานเรื่องการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยอุดมศึกษา ปี 2552 ธีมคือเศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ ซึ่งจะจัดที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง 2-4 เมษายน 2552 ผมเขียนไว้บ้างแล้วที่นี่ นำสิ่งดีๆโครงการชุมชนอินทรีย์ออกงานเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้นั้นจะเน้นหนักการวิจัยพื้นบ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งของงานจะนำเอากรณีศึกษาชุมชนอินทรีย์มานำเสนอเพื่อให้เห็นกระบวนการวิจัย

วันแรกของการประชุมเสวนาในส่วนรับผิดชอบของเราชาวนครศรีฯ อดีตผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ก็จะสร้างความเข้าใจกับที่ประชุมเสวนาในเรื่องชุมชนอินทรีย์

วันที่สองของการประชุมเสวนานในส่วนของห้องย่อยชุมชนอินทรีย์ กิจกรรมเป็นดังนี้

ช่วงเช้าก็จะนำรูปธรรมของการปฏิบัติโครงการจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์มานำเสนอสองกรณี

กรณีแรกเป็นตัวอย่างประเภท การวิจัยแบบชาวบ้านๆ เช่น นาอินทรีย์ทำอย่างไรถึงได้ผลผลิตและราคาดี ที่นาร้างจัดการกันอย่างไรให้ได้ผลผลิตและเป็นการจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการแผนแมบทชุมชนและการเชื่อมต่อการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จที่ อบต.ดำเนินการ อบต.ทำอย่างไร การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคุณอำนวยส่งเสริมอย่างไรให้งานของชาวบ้านออกมาดีมีคุณภาพ เป็นต้น

อีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายจัดการความรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข เพื่อนๆภาคีเครือขายนำโดยนายอำเภอเมืองฯท่านไกรราศ แก้วดี นำทีมนำเสนอ ส่วนภาคบ่ายของวันที่สองของการประชุมเสวนานี้จะเป็นการคิดโจทย์วิจัยต่อไปว่าคือเรื่องใดประเด็นใด จะทำร่วมกับภาคีใดหน่วยงานใด ใครจะเสริมหนุนในเรื่องใด

จากนั้นช่วงหัวค่ำของวันที่สองของการประชุมนี้ก็จะล่องเรือตามลำคลองท่าซักเพื่อศึกษาผลงานการจัดการน้ำเสียคลองท่าซักของภาคีเครือข่ายตำบลท่าซัก

ส่วนวันที่สามของการประชุมก็เป็นการ AAR ของเจ้าภาพผู้จัด

วันศุกร์ 27  มี.ค. เรานัดบุคคลที่จะนำเสนอร่วมกันในแต่ละช่วงเวลามาซักซ้อมกันที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วจะเล่าให้ฟังต่อนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยมเยียนครับ
  • เยี่ยมมากครับ
  • จะรออ่านตอนต่อไปนะครับ

และแล้วกิจกรรมดีๆก็เริ่มก่อร่างเพื่อจะเติบโตออกดอกออกผลเป็นเศรษฐกิจที่ดีบนพื้นฐานชุมชนอินทรีย์ ที่ไม่ต้องพึ่งพากระบวนการผลิตตามแบบต่างชาติที่สอนให้เราหลงทางไปพักใหญ่เสียเงินให้เขาไปก็มากมาย สุดท้ายกลับมาทำร้ายเราหลายด้านเลยจริงหรือเปล่าครับ เราหันกลับมาสู่วิถีธรรมชาติเพื่อชีวิตที่สุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืนดีกว่าจริงๆครับ

และแล้วกิจกรรมดีๆก็เริ่มก่อร่างเพื่อจะเติบโตออกดอกออกผลเป็นเศรษฐกิจที่ดีบนพื้นฐานชุมชนอินทรีย์ ที่ไม่ต้องพึ่งพากระบวนการผลิตตามแบบต่างชาติที่สอนให้เราหลงทางไปพักใหญ่เสียเงินให้เขาไปก็มากมาย สุดท้ายกลับมาทำร้ายเราหลายด้านเลยจริงหรือเปล่าครับ เราหันกลับมาสู่วิถีธรรมชาติเพื่อชีวิตที่สุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืนดีกว่าจริงๆครับ