คุณหมอวีรวัฒน์ น้องรักของผ.อ.

research
สองสามวันที่ผ่านมาดิฉันอ่านจดหมายเชิญนายแพทย์วีรวัฒน์ เพื่อไปพูดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง เกี่ยวกับการหาBlood  level ของยาEfavirenzในคนไข้HIVที่ได้ยาRifam (ขออภัยที่ไม่ได้เขียนชื่องานวิจัยเพราะอยู่ที่ทำงาน)          ที่การประชุมของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ที่พัทยา          ดิฉันภูมิใจน้องคนนี้มากเพราะคุณหมอจะมีความคิดในการทำวิจัยในเรื่องที่มีความสำคัญต่อปัญหาสาธารณสุข     งานวิจัยจะได้รับรางวัลหลายครั้งทำให้ชื่อของสถาบันเป็นที่รู้จักแก่แพทย์ทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนาๆชาติ    ดิฉันจะพยายามนำงานวิจัยของคุณหมอมาเล่าให้ฟังเพื่อพวกเราที่กำลังเตาะแตะๆจะได้ไป ลปรรกับคุณหมอค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (6)

no name
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
    เห็นด้วยที่คุณหมอขยันทำวิจัยเพราะจะช่วยให้สถาบันได้ชื่อเสียง  แต่อยากจะให้สงสารผู้ป่วยบ้างในกรณีที่หมอทำวิจัย แต่ผู้ป่วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการตรวจLapเอง ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลย
no name
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
    เห็นด้วยที่คุณหมอขยันทำวิจัยเพราะจะช่วยให้สถาบันได้ชื่อเสียง  แต่อยากจะให้สงสารผู้ป่วยบ้างในกรณีที่หมอทำวิจัย แต่ผู้ป่วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการตรวจLapบางตัวเอง ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลย
no surname
IP: xxx.9.156.84
เขียนเมื่อ 

มีความชื่นชมคุณหมอวีรวัฒน์อยู่แล้ว  ท่านเป็นหมอที่น่ารักมาก ดูแลผู้ป่วยดี มีความเอาใจใส่ ตั้งใจทำวิจัยดีมาก แต่ขอให้คุณหมอและทีมงานคิดทำงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาคุณภาพการดุแลผู้ป่วย เช่น วิจัยอันเดิม หรืออันไหน ๆ น่าจะทำอะไรต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย จะทำให้บำราศของเรามีชื่อเสี่ยงมากกว่านี้  โดยเฉพาะเรามีกลุ่มตัวอย่างอยู่ในมือแล้ว  ให้แต่คนอื่นมาเอาไปใช้  น่าจะสนับสนุนหรือมีหัวหน้าทีมทำวิจัยกันเอง

อ้อ....เห็นด้วยกับ no name นะคะ  ช่วยเคลียร์ด้วย สงสารผู้ป่วยเหมือนกัน

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
จะไปดูให้ค่ะ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดูการทำงานของศุนย์วิจัยด้วยครับ

วราภรณ์ เทียนทอง
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับคุณหมอวีรวัฒน์ เธอเป็นคนที่มีนำใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก อีกทั้งมีความเสียสละในการทำงาน เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ