รุ่นที่ 2 ห้อง 5

ห้อง 5 (ครั้งที่ 1 และ 2)

 

วันอาทิตย์ที่ 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

เวลา09.30 น.- 16.00 น.

ณ หอประชุมสวนธรรมโกศลวัดท่าตอน

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 1

สมาชิกในห้องมี 10 คน (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประวัติ)  วันนี้ทุกคนมาครบ  วันนี้ก็มาทำความรู้จักตนเองว่าทำไมต้องมาอยู่ห้อง 5 และให้ทุกคนแนะนำตัวเอง เล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง  การบ้านให้ทุกคนไปทำแฟ้ม , มีเอกสารเพิ่มเติมให้เอามา

15.30 น. 16.00 น.   พิธีปิดการอบรมครั้งที่ 1 และนัดครั้งต่อไป วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2552   ณ ห้องประชุมใหญ่ สวนธรรมโกศล  หลังจากนั้นถ่ายรูปพร้อมกัน

 

วันอาทิตย์ที่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

เวลา09.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สวนธรรมโกศล วัดท่าตอน

รุ่นที่2

ครั้งที่ 2

 

  ช่วงแรกทบทวนความรู้เดิม ว่าฉันเป็นใคร คือเป็นบุคคลที่ถือ ทร.38/1 ที่มีเลขขึ้นต้นด้วย 00 (แรงงานต่างด้าว) มีสิทธิอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวตามอายุบัตร และต้องขออนุญาตทำงาน ยกเว้นลูกที่อยู่ไม่เกิน 15 ปี  ห้อง 5 แบ่งบุคคลได้ 3 กลุ่ม

 

กลุ่มแรก  -  คนที่พิสูจน์สัญชาติกับบ้านเกิดได้

กลุ่มสอง  -  คนที่ตกหล่นหรือมีหลักฐานอื่นที่อาจจะเชื่อได้ว่าไม่ใช่แรงงานต่างชาติ

  กลุ่มสาม  -  คนที่กลับประเทศเดิมไม่ได้

                   

 

แนวทางการจัดการปัญหา

กลุ่มแรก  -  คนที่พิสูจน์สัญชาติกับบ้านเกิดได้

1.      รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในจากประเทศเดิมและประเทศไทย

2.      จัดทำจดหมายถึงสถานฑูตเพื่อขอหารือและพัฒนาสถานะต่อไป

กลุ่มสอง  -  คนที่ตกหล่นหรือมีหลักฐานอื่นที่อาจจะเชื่อได้ว่าไม่ใช่แรงงานต่างชาติ

                  1.      รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง , หาจุดเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวที่มี

เอกสารเป็นอย่างอื่น

2.  ทำจดหมายขอแก้ไขเพิ่มเติม สถานะที่ถูกต้อง

กลุ่มสาม  -  คนที่กลับประเทศเดิมไม่ได้

                    1.      รักษาสถานะผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว

2.      เขียนประวัติบอกเล่าเหตุผลที่กลับไม่ได้

3.      ผลักดันนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

 

สรุปปิดห้องเรียน และนัดครั้งต่อไป วันที่ 8   มีนาคม 2552  สถานที่    สวนธรรมโกศล (อาจจะเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที)   **** อย่าลืมการบ้านของแต่ละคนที่ต้องไปทำนะค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกกฎหมายชาวบ้าน(ด้านสถานะและสิทธิบุคคล)ความเห็น (0)