เพลงบอกสมใจผู้ที่จะมาสร้างบรรยากาศให้ห้องสมุดประชาชนมีชีวิตชีวา

วันนั้นเพลงบอกสมใจมีธุระไม่อยู่บ้าน ผมจึงไม่ได้พบท่าน แต่จากการพูดคุยกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงทำให้ทราบว่า เพลงบอกสมใจท่านมีหลักสูตรฝึกเพลงบอกรุ่นใหม่ ทั้งฝึกเด็กนักเรียนและชาวบ้านผู้สนใจทั่วไป ท่านตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนศิลปินพื้นบ้าน โดยใช้บ้านของท่านเองเป็นที่ทำการศูนย์ฯ
ช่วงเช้าของเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ผมรับมอบหมายจาก อ.กาญจนา ไชยสุวรรณ หัวหน้างานห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ไปสัมภาษณ์เพลงบอกสมใจที่บ้านของท่าน ที่หมู่ที่ 14 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เพื่อนำสิ่งดีๆของศิลปินท่านนี้มาเติมเต็มและสร้างสีสันบรรยากาศให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีชีวิตชีวา ทั้งนี้เพื่อให้ศิลปินแขนงต่างๆได้นำองค์ความรู้ คุณค่า มูลค่า มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ห้องสมุดประชาชน อันเป็นผลพวงหรือผลพลอยได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่อันมีอาจารย์นายหนังตลุงบุญธรรม เทอดเกียรติชาติเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ผมเขียนไว้ในหลายบันทึกแล้ว เช่น บันทึกนี้ครับ บรรยากาศการ ลปรร. วิจัยและพัฒนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน vs ห้องสมุดมีชีวิต
ว่าที่จริงผมน่าจะเขียนบันทึกเนื้อหาสาระการพูดคุยในวันเสวนาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านวันนั้นให้จบสักที มีคำพูด คำกล่าว ข้อมูล ความคิดเห็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเวทีมากมาย  ค้างไว้นานแล้ว เหตุผลที่ไม่ได้ลงมือเขียนต่อให้จบเสียทีก็เป็นเหตุผลเดิมๆคือมีเรื่องน่าสนใจอื่นมาแทรกครับ
อ่านข้อมูลเบื้องต้นเพลงบอกสมใจศิลปินท่านนี้ที่ครับ    
วันนั้นเพลงบอกสมใจมีธุระไม่อยู่บ้าน ผมจึงไม่ได้พบท่าน แต่จากการพูดคุยกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงทำให้ทราบว่า เพลงบอกสมใจท่านมีหลักสูตรฝึกเพลงบอกรุ่นใหม่ ทั้งฝึกเด็กนักเรียนและชาวบ้านผู้สนใจทั่วไป ท่านตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนศิลปินพื้นบ้าน โดยใช้บ้านของท่านเองเป็นที่ทำการศูนย์ฯ
 
เพลงบอกสมใจท่านนี้นี่แหละครับคือครูฝึกตัวจริงของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแรดที่มาสาธิตการแสดงในวันประชุมวิจัยและพัฒนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านในวันนั้น
 
ผมฝากบอกคนข้างบ้านว่าเพลงบอกสมใจกลับบ้านแล้วให้เพลงบอกสมใจโทร.กลับมาหาผมด้วย ซึ่งท่านกรุณาเป็นอย่างสูง ผมบอกว่าให้มาสอน- สาธิตเพลงบอกให้กับผู้สนใจทั่วไปเพื่อการเผยแพร่และศึกษาเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านโอเค และจะประสานคณะเพลงบอกคณะอ่นๆที่เป็นพรรคพวกมาสาธิตหรือแสดงให้กับผู้สนใจได้ชม
 
จะนัดหมายกันใหม่เพื่อสัมภาษณ์พูดคุย ถอดองค์ความรู้ จัดทำทำเนียบภูมิปัญญา และประสานท่านและเครือข่ายศิลปินเพลงบอกเพื่อให้การเรียนรู้ตามอัธยาศัยกันต่อไป
 
ลู่ทางสดใสครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (1)

สวัสดีครับ นายหัว ครูนง

ชอบครับ ชมเพลงบอก งานศพเมื่อก่อน ตอนดึกเพลงยอขอตางค์ วื้อเหล้า โดนมาหลายงาน แต่ปัจจุบัน เพลงบอกหายไปหมดแล้วครับ 10ปีหลังมานี้ไม่เห็นเพลงบอกในงานศพเลยครับ

ขอเป็นกำลังใจ แรงใจให้เพลงบอกสมใจที่ช่วยสืบทอดเพลงบอกให้คงอยู่ครับ